In het voorjaar van 2014 kwam Stadgenoot Amsterdam met de vraag of we onze werkwijze voor het in kaart brengen van hun woningenbestand ook konden toepassen op hun bedrijfs onroerend goed. Ja, natuurlijk kunnen we dat, was ons antwoord.
 
Nu, een half jaar later, kunnen we bewijzen dat ons gebouwbeheer systeem ook goed ingezet kan worden bij bedrijfs onroerend goed. Op dit moment hebben we vrijwel alle panden verwerkt in de modellen en kan Stadgenoot ook hun bedrijfspanden optimaal beheren.

Stadgenoot kan nu:

  • zich een compleet en actueel beeld vormen van (de staat van) de gebouwen
  • renovatie en onderhoud effectiever en efficiënter organiseren, met adequate aansturing van partnerbedrijven
  • correcte verhuurwaarden genereren

De samenwerking met Stadgenoot was ook in dit project zeer prettig. Onze mensen on-the-job konden door de korte lijnen en fysieke nabijheid efficient schakelen en direct alle wensen van Stadgenoot in de modellen verwerken.

Stadgenoot bog
 Gang-the-BellThe-Bell-gangThe-Bell