In de Architectenbuurt in Amsterdam, verscholen in Geuzenveld, heerst een gemoedelijke sfeer. Bewoners van het eerste uur wonen naast jonge gezinnen die hier tegen aantrekkelijke voorwaarden een woning kopen. De plannen om woningen te slopen en nieuwbouw te plegen, zijn door de crisis niet doorgegaan. Wel is woningcorporatie Stadgenoot, die tweehonderd woningen in dit wijkje bezit, een omvangrijke renovatie gestart om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren.

Voor de woningen aan de Goeman Borgesius straat heeft Vibes voor Stadgenoot enkele varianten uitgewerkt, zodat zij een goede keuze konden maken welke renovaties plaats moesten vinden. Onze voorstellen zijn voorgelegd aan de architect en aannemer, die op basis hiervan een goed plan kunnen maken.

Enkele zaken die zijn aangepakt in dit plan zijn:

  • Van 2 woningen, 1 grote maken
  • Renovatie van gevels, galerijen, dak, trappenhuis
  • Kozijnen vernieuwen

Om tot werkbare tekeningen te komen, hebben wij woningen, trappenhuizen, kapconstructie en hoofdstructuur ingemeten. Vervolgens hebben we het bestaande 3D verhuur/beheer model getoetst aan de werkelijke situatie. De op die manier verkregen tekeningen zijn als voorstel voorgelegd op een bewonersbijeenkomst. Het uiteindelijke plan levert een positieve bijdrage tot de ontwikkeling van de buurt.

samenvoeging alternatief 01samenvoeging alternatief 02samenvoeging alternatief 03samenvoeging alternatief standaard