Rosmolen is een bestaande wijk in Tilburg waar heel veel gebeurt. In het nieuwe Rosmolen denken de bewoners zelf mee over de inrichting van de wijk. Hierdoor wordt het geen anonieme nieuwbouwwijk maar een buurt waar bewoners elkaar kennen en samen een leuke buurt maken.

Janssen de Jong Bouw Zuid (www.janssendejongbouw.nl) is door Wonen Breburg aangesteld als uitvoerende partij. Zij bouwen 57 huurwoningen en 24 koopwoningen. Zij hebben Vibes Building Engineers in de arm genomen om de engineering van dit project te verzorgen. Wij zijn verantwoordelijk voor het Definitief Ontwerp, de omgevingsvergunning, verhuur- en verkooptekeningen en werktekeningen inclusief opties.

De verbinding waar wij zelf naar streven met onze co-makers is goed terug te vinden in dit project waar de bewoners ook samen werken om een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Situatie A1standaard details KZS