Timpaan, de andere ontwikkelaar, is druk bezig met de ontwikkeling van het tweede deelplan van de mooie nieuwe wijk Zuiderloo in Heiloo. Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo is een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het tweede deelpan van Zuiderloo is op dit moment in procedure. Zodra deze procedure is afgerond, zal de verkoop van dit tweede deelplan worden opgestart.

Vibes is samen met andere partijen door Timpaan betrokken bij het uitvoeringstraject van dit groene plan. Wij hebben voor diverse typen woningen de benodigde stukken voor de omgevingsvergunning gereed gemaakt en zullen in overleg met de verschillende aannemers de werktekeningen maken d.m.v. een goed werkbaar 3D model.

Voor dit traject zal gebruik worden gemaakt van een uitgewerkte woning, waarvan wij alle gegevens in een herbruikbare database plaatsen. Op deze manier kan snel en accuraat gewerkt worden.

Zuiderloo fase2