De missie van Vibes Building Engineers is Totale Gebouw Engineering, BIM van Ontwikkeling tot Beheer. Middels een integrale benadering en samenwerking, leveren wij ontwerp, engineering, advies en management voor het realiseren en beheren van gebouwen. Wij leveren dat aan eigenaren, ontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven.

Om tot topprestaties te komen leven wij naar de volgende kernwaarden:

Teamwerk

Wij streven naar optimale samenwerking in een hecht team, onderling, maar zeker ook met alle anderen die in een project betrokken zijn. Teamwerk motiveert en stimuleert en brengt het beste in een ieder naar boven. Openheid en transparantie en daarbij vertrouwen geven, zijn onlosmakelijk daarmee verbonden.

Betrouwbaar

Onze betrouwbaarheid vinden wij uiterst belangrijk. Afspraken nakomen, altijd op tijd, nooit een excuus en altijd transparant en eerlijk, zoals echte teamspelers met elkaar omgaan, zonder wantrouwen en verwijten met begrip voor elkaars belangen en standpunten.

Vooruitstrevend

In de bouw verandert veel. Wij zien het als onze taak om daarin voorop te lopen en verbeteringen te initiëren. onze klanten en partners waarderen ons daarom en vaak kiezen ze ons daarom uit. Daar zijn we heel trots op.

Plezier

Bij ons staat plezier voorop, in het bedrijf, maar zeker ook in de projecten die wij voor klanten doen. Wij werken voor ons plezier en vinden het plezierig als onze klanten blij van ons worden. Daar zullen we alles aan doen en dat is voor iedereen heel prettig.

Vibes Building Engineers, Reaching the top togetherVibes Building Engineers, Reaching the top together
Vibes Building Engineers, Reaching the top together