Waarom zou je alles altijd op dezelfde manier blijven doen? Soms is het tijd voor reflectie, voor een nieuwe kijk op vertrouwde dingen. Innovatie kan niet plaatsvinden door altijd de gebaande paden te volgen.
Dit geldt ook voor aannemerloos bouwen, een vernieuwend concept waarbij toeleveranciers zonder aannemer in staat zijn om gezamenlijk sneller, beter en goedkoper een woning te bouwen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Voorwaarde voor succes hierbij is het opstellen van een volwaardig BIM (Building Information Model). Elke betrokken onderaannemer kan alle benodigde informatie voor het eigen product uit het model halen. Op de bouwplaats en in de fabriek kunnen zij zo zelfstandig aan de slag.
Elke opdrachtnemer werkt rechtstreeks voor de opdrachtgever en heeft een eigen expertise, dat zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig product.
De voortgang, kwaliteit en budgetten worden bewaakt in een online projectportaal, dit zorgt voor 100% inzicht in het project. In dit dashboard kan de opdrachtgever 24 uur per dag de status van het bouwproject zien. Door deze transparantie is de kwaliteit gewaarborgd. Doordat fouten eerder aan het licht komen met BIM, worden fouten en daardoor ook de kosten gereduceerd.
Vooruitstrevende partijen als Bohemen, U-build, Flex-home en KYP nemen hun rol hierin zeer serieus en zijn al enkele jaren stappen gaan zetten om andere bedrijven in dit proces te ondersteunen. Vibes is hierbij betrokken als innovatief bouwkundig adviesbureau met veel ervaring in BIM. Daardoor kunnen wij de benodigde coördinerende rol spelen en alle partijen in dit proces samen brengen.

Koken zonder kok

Onder het motto “koken zonder kok” hebben wij onlangs, in vervolg op eerdere bijeenkomsten van Bohemen en KYP, een workshop georganiseerd bij Rog, de beste vistraiteur van Deventer. Hier wisselden partijen die vanuit het concept “bouwen zonder aannemer” hun bedrijfsproces inrichten ideeën, inspiratie en ervaringen uit. De parallellen tussen het bereiden van een maaltijd zonder chefkok en het opzetten van een bouwproject in eigen beheer zorgden voor verrassende inzichten en initiatiefrijke oplossingen. Zo blijkt dat met voldoende inzet van alle partijen in voorkomende gevallen het heel goed mogelijk is om zonder aannemer een prachtig resultaat neer te zetten, binnen de planning en tegen aantrekkelijke kosten.

Leren van elkaar

U-build en Bohemen hebben in eerdere projecten al ervaring opgedaan met aannemerloos bouwen. Deze ervaringen delen zij tijdens dit soort sessies graag met andere opdrachtgevers. Korte lijnen, meer grip op het proces en kostenbesparing zijn de belangrijkste voordelen die men ervaart, nadat de opstartproblemen zijn overwonnen.

Wat is KYP?

Bij aannemerloos bouwen is een vlekkeloze communicatie essentieel. KYP is gericht op de communicatie tussen alle bij een project betrokken partijen. Die hebben altijd en overal online informatie over de stand van de planning en wanneer er wat, van wie verwacht wordt op welke locatie.

Verder onderzoek

Vibes ondersteunt graag vernieuwende initiatieven in de bouw. Daarom laten wij momenteel een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om het proces van aannemerloos bouwen te verbeteren, met een reductie van de projecturen in het ontwerpproces en een reductie van het aantal contracten met onderaannemers, ten behoeve van kostenbesparingen. Voorjaar 2017 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

aannemerloos bouwen
Onderzoeksmodel aannemerloos bouwen