Stadgenoot maakt grote vooruitgang in het verhuurproces. Zij hebben het hele onderhoudsproces tijdens een verhuizing tegen het licht gehouden. Er bleken veel stappen gemaakt te worden bij een verhuizing en het onderhoud hierbij. Hier kan veel in worden gewonnen. Daarom zijn de medewerkers vanuit het perspectief van de klant gaan kijken hoe de processen verbeterd kunnen worden.

Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het beperken van het aantal systemen waarmee gewerkt wordt. Dit moet in de ideale situatie teruggebracht worden naar enkele systemen. Uiteraard is het van essentieel belang dat de informatie in die systemen accuraat en actueel is. Hiervoor heeft Stadgenoot de hulp van Vibes ingeroepen. Wij zorgen ervoor dat de basisadministratie op orde is en alle wijzigingen in de plattegronden geactualiseerd worden.

Vibes heeft al eerder een groot deel van het complete woningenbestand van Stadgenoot in kaart gebracht. Deze gegevens worden gebruikt om de systemen te vullen. Zo zijn alle plattegronden en de bijbehorende informatie aan een systeem (WOCAS) gekoppeld. Ontbrekende plattegronden worden door ons ingemeten en vervolgens geactualiseerd in WOCAS. Mutaties worden door de verhuurmakelaars aan Vibes doorgegeven, zodat de informatie goed kan worden beheerd.

De geluiden van de huurders zijn positief. In het jaarlijkse onderzoek van corporatiekoepel Aedes is de tevredenheid van de huurders omhoog gegaan. Het oordeel van Aedes is gebaseerd op de belangrijkste processen, zoals nieuwe verhuringen, vertrokken huurders en reparatieverzoeken.

13000woningen3