Bezoek aan de bouw: Reeve

Onlangs bezochten Nieck Eenink en Peter Linker het project Reeve bij Kampen van Van Wijnen. Reeve is een compleet nieuw dorp dat bestaat uit drie verschillende deelgebieden: de Dorpskern, de Werven en het Eiland. Van Wijnen Zwolle werkt samen met Weusten Liedenbaum Architecten en TWA architecten in opdracht van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Nieck: “Het is niet alleen interessant voor ons om de bouwplaats te bezoeken, maar het is ook belangrijk om te zien hoe de gemaakte tekeningen en modellen in de praktijk worden gebruikt, en hoe het uiteindelijke resultaat wordt gerealiseerd aan de hand van onze tekeningen.”

Nieck maakte onder andere de productietekeningen voor de kozijnen, die Van Wijnen in de eigen werkplaats heeft gemaakt. “Het is mooi om te zien dat deze kozijnen nu geplaatst worden op de bouw en dat deze ook zo gemaakt zijn als uitgewerkt in de tekeningen.”
Ook Peter vindt het belangrijk om ter plaatse een bezoek te brengen en met de uitvoerende partij te sparren. “Het is belangrijk voor de samenwerking om samen met de uitvoerende partij op de bouw rond te lopen c.q. te kijken en met elkaar te leren zodat verbeterpunten in het vervolg van het traject meegenomen kunnen worden. Om zo een nog beter eindproduct te krijgen.” Bedankt voor de rondleiding @Lex Huiskamp en Martijn Viergever!