“Totale gebouw engineering betekent samen werken aan succes.”

Ontwikkelaar

Door onze expertise in te brengen doorloopt u uw project goed en snel. We kunnen u onder andere ondersteunen bij ruimtelijke studies, grondexploitatie, variantenanalyses en het presentabel maken van de ontwikkellocatie. Dankzij onze integrale benadering beschikt u over informatie tijdens het hele proces.

Onze integrale kennis van bouwen met BIM (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) brengen we graag in tijdens uw project. Wij kunnen alles leveren vanaf ontwerp, engineering en voorbereiding tot en met realisatie en beheer van gebouwen. In elke situatie stellen wij het beste team samen om uw project uit te voeren. Door de inzet van onze specialisten, teamwerk en plezier voldoen wij aan de hoogste kwaliteitseisen. Wij zijn uw strategische partner waar u op kunt rekenen en vertrouwen!

Ontwikkelaars waarderen ons om:

  • Onze integrale aanpak
  • Het beheersbaar krijgen van complexe bouwopgaven
  • De betere marktpositie die ontstaat
  • De verkorting van de doorlooptijd
  • De versteviging van de centrale rol
  • De keuze optimalisaties
  • Het snelle rendement uit geïnvesteerd vermogen in grondposities
  • De reductie van faalkosten
  • De grip op adviseurs
  • De grip op bouwers

We gaan graag met u om tafel om te bespreken wat wij specifiek voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem gerust contact met ons op, dan maken we een afspraak.