Samen een topprestatie leveren

Kernwaarden

Onze passie is het werken aan gebouwen. Niets is mooier dan door Nederland rijden en om je heen gebouwen zien waaraan je hebt gewerkt. Of het nu een kantoor, een museum, een bedieningsgebouw van een sluis of een woning is, je herkent meteen je eigen werk of dat van een collega. Je bent trots en denkt terug aan hoe het tot stand is gekomen. Een prestatie van formaat. Zo’n prestatie kan alleen maar tot stand komen door een sterk samenspel, waarbij de waarden die wij hanteren doorslaggevend zijn gebleken.

Teamwerk

Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend, niet alleen binnen ons eigen team, maar ook met alle anderen die bij een project betrokken zijn. Openheid en vertrouwen horen wat ons betreft bij teamwerk. Saamhorigheid en het gezamenlijke belang boven individuele belangen. Elkaar helpen waar nodig, nooit alleen voor een uitdaging staan. En ook samen problemen oplossen. Teamwerk relateert aan teamgevoel, niet zonder elkaar kunnen, samen sterker zijn en samen winnen. Er gaat niets boven samen een mooie prestatie neerzetten en dat dan vieren! Met alle betrokkenen.

Betrouwbaar

Betrouwbaar ben je niet vanzelf. Betrouwbaarheid vergt een houding. We zijn betrouwbaar in onze afspraken, in het nakomen van beloften, in het op tijd komen en op tijd leveren. Maar ook in onze prestaties en onze kennis en kunde. U kunt op ons vertrouwen en van ons op aan. We zijn eerlijk en maken problemen bespreekbaar. Ook zullen we fouten toegeven als die zijn gemaakt. We zullen onze fouten herstellen als die ons aan te rekenen zijn . Ook daarop kunt u rekenen. We zullen belangen wegen in onze keuzes en open en eerlijk ieders standpunt bespreken en meenemen. Dat voelt goed.

Vooruitstrevend

In een wereld die snel verandert, is vooruitstrevend zijn niet altijd makkelijk. Maar het is ons vak. We moeten voorop lopen om goede en mooie gebouwen te maken. Nieuwe bouwproducten en duurzaamheid vragen om vernieuwing. Software en computertechnologie voor onze dienstverlening neemt een grote vlucht. Wij vinden het prachtig. De combinatie van moderne gebouwen realiseren, die passen bij de tijd, met de nieuwste snufjes op technologiegebied: we lopen er warm voor. En hoe beter en gestroomlijnder het proces dat we doormaken, hoe meer we glunderen. En hoe harder we gaan lopen om het nog beter te doen. Voor onszelf, maar zeker ook voor projecten en klanten. Dat is toch vanzelf al hartstikke mooi.

Plezier

Werken doe je voor je plezier. Ook dat is niet zo makkelijk en gaat niet vanzelf. Wij creëren met ons team en met onze projecten een sfeer waarin plezier de boventoon voert. Het gaat niet om geld of om je gelijk krijgen. Samen werken aan een mooi product, en dat nog mooier maken, daar krijg je een goed gevoel van. En dat geeft plezier. Plezier met je collega’s die altijd voor je klaar staan, plezier aan de eettafel, aan de bar, bij het tafelvoetbal. Als je samen plezier weet te maken, heb je alles voor elkaar over. Ook als het even tegenzit. Plezier met klanten en partners, binnen en buiten ons bedrijf. Het is essentieel voor een geweldige teamprestatie.

Reaching the top together. Daar zit alles in.