Disclaimer voor de website van Vibes Building Engineers

Intellectueel eigendom, auteursrecht

De informatie op deze website is vrij beschikbaar zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vibes Building Engineers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopieren of anderszins te gebruiken. Het intellectueel eigendom c.q. auteursrecht berust bij Vibes Building Engineers, indien niet anders vermeld. Wij willen en zullen met intellectueel eigendom en auteursrecht van anderen zo zorgvuldig mogelijk omgaan. Mocht u denken aanspraak te kunnen maken op rechten op teksten, plaatjes of anderszins, neemt u dan gerust contact met ons op.