Aangesloten bij BIM Register

Vanaf deze week zijn we aangesloten bij het BIMregister. Een belangrijk platform voor spelers in de BIM-wereld. Met een goede aansluiting op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook de jaarlijkse BIM onderwijsdag dragen wij een warm hart toe. Wij zullen hier ook aan deelnemen.