Immens migratieproject voor woningcorporatie Stadgenoot

Vibes beheert al lange tijd de vastgoeddata voor woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Het merendeel van hun gebouwen hebben we vastgelegd in 3D modellen. Tijdens de voorbereidingen voor het invoeren van een nieuw informatiesysteem heeft Stadgenoot geconstateerd dat oude informatie ‘niet praat’ met de nieuwe software. Daarom hebben we hen een oplossing aangedragen om al hun op-Autocad-gebaseerde tekeningen om te zetten naar Revit-bestandsformaten die wel communiceren met het nieuwe systeem. Tijdens dit migratieproject optimaliseren wij de informatie en maken het uniform, zodat het eenvoudig geconverteerd kan worden naar het nieuwe Tobias CRM systeem van Stadgenoot.

Betrouwbare 3D plattegronden

Stadgenoot is eigenaar van zo’n 34.000 huurwoningen, bedrijfspanden en parkeerplaatsen in Amsterdam. Het is belangrijk dat hun vastgoed zorgvuldig gedocumenteerd is. Op de plattegronden staat het exacte bruto-vloeroppervlak (bvo), het gebruiksoppervlak (go) of het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Daarnaast bevatten de modellen elementen die via een plug-in praat met het nieuwe systeem. De elementen, zoals bijvoorbeeld een wastafel, bepaalt het aantal huurpunten van een woning en dat is weer de basis is voor de huurprijs van het pand. In de nieuwe Revit-bestanden voegen we tegelijkertijd ontbrekende informatie toe en corrigeren foutieve gegevens. Daardoor maken we de plattegronden niet alleen kwalitatief beter en betrouwbaarder voor het berekenen van de huurprijs, maar ook gebruiksklaar bij het aanpassen van woningen of renovatie.

Hoe doen we dat?

Het project bestaat uit het omzetten van bijna 10.000 Autocad tekeningen van huurwoningen en bedrijfspanden. “Het is een omvangrijke opdracht,” vertelt projectcoördinator Susan Stokkink. “Ilja, Harm en Peter werken gedurende 8 maanden fulltime aan deze klus. Elke tekening bekijken we nauwkeurig. Ondanks onze programmeer tool Dynamo die standaardinformatie kan herkennen en berekenen, zijn er veel controles nodig. De informatie van de bronbestanden is niet altijd consistent en compleet ingevoerd. Het is belangrijk dat de opdrachtgever kan vertrouwen op de juiste informatie. Vandaar dat wij alles nauwgezet nalopen.”

Speciaal programma gemaakt in Revit Dynamo

Voor het migratieproject heeft Michiel Groeneveld speciale scripts in Dynamo voor Revit gemaakt om standaard onderdelen in de tekeningen te herkennen en te berekenen. “Op die manier hebben we het migratieproces deels kunnen automatiseren. Dat werkt sneller. De tekeningen controleren we daarna nog wel, aangezien de script de data soms anders interpreteert door de grote verschillen in de brondata. Daarnaast halen we er nog kleine foutjes uit die zijn ontstaan. Zo maken we de gegevens betrouwbaarder. We checken alle mutaties en vergelijken onze gegevens met het huidige bestand van Stadgenoot. De opdrachtgever is blij met onze nauwkeurigheid. We hebben kennis van zowel de huurwetgeving als van de bouwregels. Juist die combinatie is ons voordeel. We weten precies wat voor de klant belangrijk is Zo maken we het bestand kwalitatief beter en daar heeft iedereen in de toekomst profijt van.”