Innovatieve transparantie: 3D details voor iedereen mogelijk

Snel inzicht in details in een 3D View is nu mogelijk voor iedereen. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat details uit Revit nu ook opgeroepen kunnen worden in Navisworks, een applicatie die je gratis kan downloaden. Dit levert meer inzicht en tijdwinst op tijdens ontwerp en bouw.

3D tot in de details

3D modellen zijn inmiddels de standaard geworden in de bouw. Ze worden in de uitvoering steeds vaker gebruikt. Deze modellen hebben veel informatie in zich, en worden ook steeds consistenter, door de verschillende BIM-standaarden als de BIM Basis ILS. Tot nu toe wordt meestal met 2D details gewerkt voor de uitvoering, omdat het lastig was om uit de grote 3D modellen een 3D detail te distilleren.

BIM modellen worden steeds makkelijker te gebruiken

Wij zijn al langer bezig om meer model-georiënteerd te detailleren. En we zijn altijd op zoek om voor meerdere partijen in de bouw het model toegankelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is dat we met een paar Dynamo-scripts het voor elkaar hebben gekregen dat (3D) details uit Revit nu ook op te roepen zijn in Navisworks.

Dit geeft een werkvoorbereider en een uitvoerder veel meer inzicht in de relaties met naastliggende details. Hierdoor wordt de drempel om een BIM-model te gebruiken steeds lager, en wordt communiceren met een model steeds makkelijker. De weg naar tekening-loos en model-based bouwen.

Wilt u ook meer inzicht? Neem contact op met Michiel, hij kan u er alles over vertellen.