De volgende stap in eenduidig samenwerken

Op 2 oktober is versie 2 van de BIM basis ILS gelanceerd. Een mooie stap voor BIMmend Nederland! Deze nieuwe versie is op alle fronten aangescherpt én uitgebreid met belangrijke onderdelen. Vibes ondersteunt de BIM basis ILS van harte en het dient voor ons als een goede basis voor elk project.

Iedereen profiteert

Naast de aangepaste infographic is er een totaal vernieuwde website met betere, stap-voor-stap-toelichting en daarmee nog minder ruimte voor ruis. Het motto blijft: hoe meer ondernemingen en instellingen in de bouwsector volgens deze structuur samenwerken, hoe groter de voordelen voor ons allemaal.

Voor en door gebruikers

Sinds de lancering van de eerste versie van de BIM basis ILS groeit het gebruik enorm. Hiermee groeide ook de kennis over hoe de BIM basis ILS wordt toegepast. Met deze inzichten is de beheerorganisatie aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe de BIM Basis ILS een nog breder publiek kan aanspreken om mee te doen. Naast de beheerorganisatie leverden een groot aantal gebruikers een belangrijke bijdrage aan de nieuwe versie. De input werd verzameld in gebruikersbijeenkomsten, reviewrondes en met de inzet van verschillende experts. Zo bouwt de tweede versie verder op de eerder gelegde basis en is het aangevuld met feedback en inzichten uit het werkveld.

Nieuwe fase

De vernieuwde BIM basis ILS biedt houvast en geeft tips voor het gestructureerd en eenduidig uitwisselen van informatie in de bouw. Met de BIM basis ILS versie 2 gaat de BIM basis ILS-beweging een nieuwe fase in: eentje waarin eenduidig samenwerken voor een nóg breder publiek mogelijk is.

Samenwerken gaat beter als de informatie waarop we bouwen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. Daar staan wij, als Vibes, volledig achter. We zijn dan ook blij met deze ontwikkeling.
Op de website van BIM Loket staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen.