Onderzoek naar medewerkerstevredenheid

Ook eind 2021 hebben we weer een onderzoek gedaan naar onze medewerkerstevredenheid. We stellen 25 vragen over de beleving en tevredenheid van medewerkers. Net als voorgaande jaren zijn onze cijfers over 2021 heel mooi! Het overall gemiddelde komt weer op een 8!
Daar zijn we trots op!

Hieronder zie je enkele highlights uit het onderzoek: