Afstudeeronderzoek

Projectgegevens

  • Afstudeeronderzoek

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt op 1 januari 2024 ingevoerd en dit brengt veel veranderingen met zich mee. Vanuit dit punt kwam de vraag: “Hoe kunnen wij ons voorbereiden op deze nieuwe wet?” Anouk Stefess, student MSc Civil Engineering & Management aan de Universiteit Twente, ging hiervoor bij ons aan de slag met haar afstudeeronderzoek.

Hoe ben je bij Vibes gekomen?
Anouk: “Tijdens mijn master volgde ik een vak over BIM en Revit, en dat vond ik erg interessant. Daarom ging ik voor mijn afstudeeronderzoek op zoek naar een bureau dat zich bezighield met BIM. Zo kwam ik uit bij Vibes. Al pratende met Hans en Jan Kees kwamen wij erop om een actueel onderzoek te doen rondom de Wkb.”

Wat houdt het onderzoek in?
“Het doel van mijn onderzoek is om een model te maken waarin bedrijven en teams hun niveau van kwaliteitsborging binnen projecten kunnen toetsen. Hoe beter een team zijn eigen zaken op orde heeft op dit gebied, hoe makkelijker de overgang naar de Wkb wordt. In mijn onderzoek was ik eerst  vooral bezig met het verzamelen van wetenschappelijke artikelen. Goede bronnen vormen de basis van een goed onderzoek. Aan de hand van deze informatie heb ik een model kunnen opstellen. In dit model worden aspecten van kwaliteitsborging binnen een bedrijf geëvalueerd en beoordeeld in de vorm van niveaus. Hoe hoger je niveau hoe meer geavanceerd het proces van kwaliteitsborging is. Als je weet welk niveau je hebt, weet je ook wat de volgende stappen zijn en hoe je processen kunt verbeteren.”

Hoe heeft Vibes je hierbij geholpen?
“Het eerste model was alleen gebaseerd op theorie. Om het te vertalen naar een werkbaar model had ik ook inzicht nodig vanuit het werkveld. Hier kwamen de praktische ervaring en kennis van Vibes goed van pas. Samen hebben we tijdens een workshop het model verder uitgewerkt.”

Wat is de volgende stap?
Bij het aangepaste model is een vragenlijst gemaakt en deze wordt op dit moment verspreid binnen verschillende projecten waar Vibes ook bij betrokken is. “Met de resultaten van de vragenlijst hoop ik een goed advies te kunnen geven aan de projecten met betrekking tot de huidige staat van kwaliteitsborging en mogelijke ontwikkelstappen.”

Anouk bevalt het goed bij Vibes. “Ik heb weinig praktijkervaring, dus ik vind het fijn om hier bij Vibes mijn onderzoek te doen. Hier krijg ik veel van de praktijk mee.” Anouk is 1 mei begonnen en is eind oktober klaar met haar onderzoek.