Nieuwbouw atelier 't Grieth

Projectgegevens

  • Atelier ‘t Grieth in Loo
  • Loo
  • ECO+BOUW
  • Woonpioniers
  • Goudstikker de Vries
    • Aspectmodel productie houtbouwelementen (Tekla)
    • Productietekeningen houtbouwelementen (Tekla)

Recentelijk hebben we intensief gewerkt aan het project “Atelier ‘t Grieth in Loo” in samenwerking met ECO+BOUW, een waardevolle nieuwe klant voor ons. ECO+BOUW is een aannemer die gespecialiseerd is in ecologisch bouwen, met een sterke focus op het gebruik van hout. Wat hun projecten uniek maakt, is het handmatige vakmanschap. De unieke aard van dit project leverde uitdagende knooppunten op die zorgvuldig uitgewerkt moesten worden. Als Vibes zijn we er trots op dat wij een grote bijdrage hebben kunnen leveren met onze expertise op het gebied van het modelleren van houtbouw in Tekla.

Het project betreft een aanbouw van een woning. De aanbouw behelst straks een atelier en een schuur, beide voorzien van een zolder. Het ontwerp heeft een bijzondere vorm. Die is kenmerkend voor zowel de gebruikers (eigenaar) als ECO+BOUW. Uiteraard is het een ecologisch gebouw. Tot in detail wordt er goed nagedacht over hoe dit het beste kan.

Wij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van het productiemodel van de houtskeletbouw elementen waarvan de aanbouw wordt gemaakt. Het casco vormt een combi van CLT- kolommen en een CLT-vloer. De gelamineerde liggers dragen de dakelementen.

Voor Vibes is het mooi om in de visie en aanpak van ECO+BOUW meegenomen te worden wat zich uit in keuzes van materiaal en aanpak van uitvoering. Daarbij komt kijken dat we goed hebben afgestemd wat de kwaliteit en weergave van de tekeningen moesten zijn, die aansluit bij de manier van werken van ECO+BOUW. Omdat zij met hun mensen in de productie werken en niet met een geautomatiseerde productiestraat zegt dit iets over hoe de productietekeningen eruit zien.

ECO+BOUW onderscheidt zich van andere bouwers met haar kennis en praktijkervaring op het gebied van ecologisch bouwen. Ze passen natuurlijke en biobased materialen toe. Ze houden zich ook bezig met Maatschappelijk Verantwoord Bouwen: zij houden rekening met de maatschappelijke effecten van alle bouwactiviteiten. Hun missie is dan ook “Plezierig bouwen, gezond en comfortabel leven”.