“We gaan om tafel om het project op te knippen in batches en in een logische volgorde te plannen."

Batchmethodiek voorkomt ‘rework’

Projectgegevens

  • Batchmethodiek voorkomt ‘rework’
  • Nederland
  • Heijmans

Ellen Punt is nu ongeveer 4,5 jaar BIM-regisseur bij Heijmans. “Met verschillende disciplines en met collega’s intern ga ik aan de slag met het BIM-proces. We werken sinds zo’n twee jaar met de batchmethodiek. We werken bij Heijmans met externe partijen die modelleren, bijvoorbeeld met Vibes voor de bouwkundige modellen, met e- en w-installateurs, constructeurs en steeds meer ook met wko-installateurs.”

Logische volgorde
“Met die partijen gaan we om tafel om het project op te knippen in batches en in een logische volgorde te plannen. Je moet je voorstellen dat niet alle batches evenveel werk voor de verschillende partijen zijn, dat moet je wel op elkaar afstemmen.” Het bepalen van de volgorde gebeurt in overleg met de verschillende partijen, vertelt Ellen. “Het is niet ‘onze’ planning, van Heijmans. Je overlegt met elkaar. Je moet vooruit kunnen denken: wat heeft iemand nodig om met zijn batch te kunnen beginnen? Idealiter starten we als alles helder is, zodat alles in één keer goed in het model gezet kan worden. En meestal starten we met een batch waarin veel details zitten, zodat je daar in de volgende batches je voordeel mee kan doen. Bij voorkeur zitten in die details de materialen, kleuren en uitgangspunten verwerkt.”

Verspilling terugbrengen
“Heijmans is op de batchmethodiek overgestapt, omdat bepaalde details repeterend zijn. Als er iets in een detail fout staat, staat het op veel verschillende plekken fout. Dat betekent veel ‘rework’. We willen verspilling zoveel mogelijk terugbrengen. Door batches af te ronden, betekent dit minder fouten. We merken dat de modellen kwalitatief beter zijn.”

Betrokken bij alle fasen
De taak van Ellen is onder andere het samenvoegen van de modellen en het uitvoeren van clashcontroles. Verder zijn tijdens het DO bij Heijmans de ontwerpmanager en de projectmanager betrokken. “De ontwerpmanager controleert het model ontwerptechnisch: klopt het zoals de architect het heeft ontworpen? En de projectmanager kijkt er bouwtechnisch naar. Zelf kijk ik BIM-technisch naar het model: zit de informatie er in die erin moet zitten en kun je er bijvoorbeeld hoeveelheden uithalen?” Ellens’ werk gaat in de uitvoeringsfase door. “We kijken mee op de bouw bij collega’s. Wat hebben zij nodig? Is de veiligheid voldoende meegenomen in het DO? Soms maken we bijvoorbeeld ook modellen van de bouwplaatsinrichting. We willen collega’s zoveel mogelijk ondersteunen om het model te kunnen gebruiken. Een werkvoorbereider en een calculator gaan er anders mee om. Hoe kunnen we ze beide faciliteren? Graag ga ik daarom in gesprek met collega’s.”

Ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen ziet Ellen in de toekomst? “We willen het 4D plannen verder ontwikkelen, de tunnelcyclus. Werkt wat we hebben bedacht ook goed in de praktijk? We willen alle stappen in de uitvoering doorlopen en die planning koppelen aan het BIM-model. En daarnaast willen we de kwaliteit van de 3d modellen verder omhoog brengen zodat alle collega’s er mee kunnen werken.”

Wat vind je leuk aan je werk?
“Het samenwerken met veel verschillende disciplines en het samenbrengen van mensen. En de afwisseling! Ik weet ’s ochtends niet welke vragen ik op me af krijg, vragen die ik zelf niet had kunnen bedenken!”