De scherpte van Vibes voor ‘super’ en 19 appartementen in Almere

Projectgegevens

  • Albert Heijn met appartementen in De Laren
  • De Laren, Almere
  • Weernekers Holding (investeringsmaatschappij) en de Alliantie (woningbouwcorporatie)
  • Nine Oaks
  • Brons Constructeurs & Ingenieur
  • Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf
    • Detail-engineering samen met co-makers en BIM-coördinatie samen met Bouwer.

Met ondersteuning van Vibes Building Engineers komt in Almere een Albert Heijn supermarkt tot stand, met negentien daarboven gelegen appartementen. Vibes ontwikkelde uit de 2D-tekeningen van de architect de 3D-modellen die met inbreng van co-makers tot uitvoeringstekeningen leiden waarmee de bouw snel en vooral praktisch perfect kan verlopen. Total Engineering met grote praktische voordelen voor opdrachtgever Löwik Bouw- en Betonbedrijf.

In Almere Haven wordt een nieuwe woonwijk ‘De Laren’ gebouwd. In opdracht van Weernekers Holding en Woningbouwcorporatie De Alliantie bouwt Löwik Bouw- en Betonbedrijf een Albert Heijn supermarkt in De Laren, met daarboven 19 appartementen, sociale huurwoningen van de Alliantie.

Ondersteuning

Löwik heeft Vibes om ondersteuning gevraagd bij het BIM management. Ook neemt Vibes de coördinatie van de aspectmodellen in het bouwproces op zich, inclusief het maken van het LOD300 model. Concreet levert Vibes voor dit project het bouwkundig LOD300 model, clash detectie met bijbehorende rapportages en assistentie van de werkvoorbereider, de begeleiding van de ontwikkeling van het model van LOD300 naar LOD400. Ook realiseert Vibes vanuit het LOD400, opgebouwd uit aspectmodellen van de co-makers, de uitvoeringstekeningen.

De Vibes-factor?

Peter Linker, projectleider bij Vibes: “Op basis van het 2D-model van de architect hebben wij een 3D-model vervaardigd, dat de basis wordt voor het werk van co-makers en van de uitvoeringstekeningen. Daarbij hebben wij het werk van de architect vertaald. Het is zaak om eventuele onvolkomenheden en inconsistenties er uit te zeven, zodat die zich later niet vertalen in de uitvoeringstekeningen. Sommige elementen zijn op zo’n moment nog globaal en niet uitgewerkt, uiteraard hebben we dat gesignaleerd en daar kon de aannemer later invulling aan geven.”

In deze fase speelt Vibes een belangrijke rol om schematisch aan te geven waar nadere detaillering nodig is. Peter: “Wij geven het zo aan, dat een co-maker of leverancier, bijvoorbeeld een vloerenleverancier precies weet wat zijn speelruimte is. Wij leveren hem het model, hij levert het ingevulde model aan ons terug, waarop wij het in het geheel plaatsen. Deze BIM-coördinatiewerkzaamheden kan de aannemer zonder zorgen aan ons overlaten. Dat is een belangrijke bewakende taak, die van de Vibes betrokkenen veel vakkennis en een scherp oog eist.”

Waar is de toegevoegde waarde van Vibes zichtbaar?

Löwik, zo legt Peter uit, heeft zelf het BIM management in handen. Vibes coördineert en ondersteunt waar nodig. “Ook is scherpte nodig bij de clash detectie, want hier worden fouten opgespoord die later dure consequenties kunnen hebben. Zien we dubbelingen, zien we dingen die praktisch niet uitvoerbaar zijn? Bij een ander project (Almelo, red.) heeft onze opdrachtgever aangegeven dat hij zelf deze clash control wil doen, met onze ondersteuning. Ik verwacht dat het ook in Almere zo zal gaan: wij bieden meerwaarde in de rol van meedenker en adviseur. Wij zijn een bouwkundig ingenieursbureau en hebben daarnaast verstand van de software. Die combinatie maakt ons een betrouwbare partner en levert een gebouw op dat praktisch zonder fouten tot stand komt, in een project waarbij aan alles is gedacht.”

Löwik: “Bewust gekozen voor Vibes”

Sebastiaan Withaar, werkvoorbereider bij opdrachtgever Löwik, over de vraag of het eerste project naar meer smaakt: “Onze ervaring met deze methodiek was beperkt en we kozen bewust voor Vibes als ondersteunende partij op de achtergrond. De meedenkende en meewerkende houding is ons zeer bevallen. Ik heb net nog een vloermodel waar ik mijn twijfels bij heb naar Peter Linker doorgestuurd, zeg maar voor een ‘second opinion’. Prettig als je zo samen kunt werken aan het beste product.”