De Werf in Nobelhorst (Almere)

Projectgegevens

 • De Werf in Nobelhorst (Almere)
 • Almere
 • De Werf Nobelhorst BV
 • KettingHuls
 • Visietech
 • Pieters Bouwtechniek
 • Cauberg Huygen
  • DO
  • vergunningaanvraag
  • verkooptekeningen
  • TO

Vanuit de IPD-gedachte hebben Vink Bouw en Vibes geïnitieerd om samen met de betrokken partners integraal te werken aan het DO voor het project De Werf in de wijk Nobelhorst (Almere). Deze wijk is volop in ontwikkeling. De grachten in Nobelhorst worden met de Hoge Vaart verbonden via het plan De Werf. Rondom het water komen diverse gebouwen te staan: een bijna 40 meter hoog appartementengebouw genaamd ‘de Silo’ met daarin 55 koopappartementen, een appartementengebouw ‘de Loods’ met 60 huurappartementen die een constructie krijgt van CLT (cross laminated timber) en ook nog 10 grondgebonden boothuizen met een eigen aanlegsteiger.

Vanuit Vibes werkt Michiel Groeneveld in een team samen met collega’s Büsra Berber en Chrystal van Rijn aan het definitief ontwerp in opdracht van De Werf Nobelhorst (Vink Bouw en Open Development). De engineeringssessies worden gehouden met Vink Bouw, de architect KettingHuls, de constructeur Pieters Bouwtechniek en Vibes. “Vanuit de IPD-gedachte sluiten leveranciers eerder in het proces aan. Al naar gelang het belang van het onderdeel, sluiten de diverse betrokken onderaannemers aan, zoals de balkonleverancier, de CLT-casco leverancier en de leverancier van betonnen sandwichelementen.”

Het werken vanuit de IPD-gedachte is voor Vibes een pré. “Het voordeel is dat door elkaar niet alleen te informeren, maar ook inbreng te leveren, je beter de uitgangspunten en randvoorwaarden helder hebt. Dus later hoeft er minder te worden gewijzigd.” De partijen bespreken situaties in het model en komen gezamenlijk met slimme oplossingen. “Ook komen we sneller tot besluiten,” aldus Michiel. Wat hem opvalt, is dat verschillende invalshoeken de revue passeren. “Voor Vink Bouw is bijvoorbeeld een belangrijke afweging wat een bepaalde oplossing voor de mensen op de bouwplaats betekent. De mensen op de bouwplaats moeten ook met plezier aan het werk kunnen.”

Vibes is nu bezig met de verkoop- en omgevingsvergunningstekeningen. Eventueel geïnteresseerde kopers kunnen zich aanmelden op de verkoopwebsite.