"Nauwe samenwerking met de werkvoorbereiders van de bouwcombinatie."

Vier bouwdelen met uitdagende knooppunten

Projectgegevens

 • Dockside
 • Alkmaar
 • Vink Bouw, bouwcombinatie met Smit’s bouwbedrijf
 • Leeuwenkamp Architecten
 • Pieters Bouwtechniek
 • Visietech
 • LBP
 • Klaver Klimaattechniek
 • Klaver Klimaattechniek
 • P.C. van der Horst
  • Einde TO: 3D model RVT en IFC, opgewerkte plattegronden, gevels, doorsneden en details.
  • Tijdens UO: 3D model RVT en IFC, opgewerkte plattegronden, gevels, doorsneden en details met de co-maker modellen.

Net buiten de historische binnenstad van Alkmaar ontwikkelt Vink Bouw het project Dockside. Dockside bestaat uit vier bouwdelen met in totaal 140 duurzame en luxueuze appartementen. Onder het gebouw komt een parkeergarage (dubbellaags) met een gezamenlijke binnentuin. Voor dit project heeft Vink Bouw een bouwcombinatie opgezet met Smit’s Bouwbedrijf. Samen doen zij de voorbereiding en uitvoering van het project.

Rol Vibes

Vibes vertaalt het model, de tekeningen en overige stukken van de architect (Leeuwenkamp) naar het 3D-model en uitvoeringstekeningen. Hierbij letten we erop dat we voldoen aan de eisen van de bouwbesluiten, zoeken we alle knooppunten uit en verwerken daar waar mogelijk alle input van de co-makers. Dit alles doen we samen met de constructeur (Pieters), E-installatie (Klaver), W-installatie (Klaver) en S-installatie (P.C. van der Horst). Wanneer de co-makers hun modellen gereed hebben, integreren we deze in ons model.

Thijmen Tellegen: “Nadat de architect het ontwerp en de bouwaanvraag heeft gemaakt, pakken wij het op om een model te maken samen met de constructeur en installateurs. Aan de hand van deze modellen kunnen de co-makers vervolgens hun modellen en tekeningen maken. Ook zullen wij dan nog een actieve rol houden om daar waar nodig de verschillende co-makermodellen samen te voegen en hiervan OUT tekeningen te maken.”

Planning

Eind juni 2020 zijn we gestart met het opzetten van het model. Vanaf halverwege januari 2021 kunnen we starten met het verwerken van de kopersopties. In het eerste kwartaal van 2021 zal er ook gestart worden met het heiwerk. Op dit moment zijn we bezig met het afronden van fase TO1 (casco) en zitten we middenin de TO2 fase (gevel en dak). In januari starten we met TO3 (ruwe afbouw) en TO4 (fijne afbouw) zal in maart/april 2021 starten. In 2022 is de verwachte opleverdatum.

Thijmen: “Momenteel zijn we bezig met het opzetten van de gevel. De gevel heeft een rasterstructuur van metselwerk penanten/liggers en zetwerk penanten/liggers met daartussen kozijnen. Het metselwerk zetten we uit op koppen- en lagenmaat. De verdeling van alle vakken proberen we zo veel mogelijk hetzelfde te houden, zodat we niet allerlei verschillende soorten hebben. In de dubbellaagse parkeergarage hebben we plafondisolatie en versterkte stroken gemodelleerd. Nu kunnen de installateurs hun kabels en leidingtracé uitzetten. Als dit klaar is, zullen we ons focussen op de dakranden en de indelingen van alle dakvlakken.”

Uitdaging

Wat het project uitdagend maakt is het feit dat het een omvangrijk project is: een dubbellaagse parkeergarage met daarop vier bouwdelen waarin 136 appartementen en 4 stadsvilla’s zijn gesitueerd. Op de parkeergarage staan vier bouwdelen. Bouwdeel 1 en 4 staan los op de parkeergarage, bouwdeel 2 en 3 staan geschakeld (L) op de garage. Bouwdeel 4 zijn de stadsvilla’s met uitzicht over het water. Doordat de bouwdelen uitstekende verdiepingen hebben met daaronder dakterrassen, ontstaan er uitdagende knooppunten.

Samenwerking

Vink Bouw en Vibes zijn inmiddels vertrouwde partners van elkaar. Dit is het zesde project dat we samen uitvoeren. Over de projecten heen proberen we elkaar zo veel mogelijk te helpen met de ontwikkeling binnen het project maar ook bedrijfsmatig. Hierin speelt de kennisdeling een grote rol.

Vibes is binnen dit project op meerdere vlakken van toegevoegde waarde volgens Thijmen. “De meerwaarde zit hem in onze nauwe samenwerking met de werkvoorbereiders van de bouwcombinatie. Daarnaast hebben we kennis van het proces dat de bouwcombinatie wil volgen en kunnen we hierin ook de overige partijen helpen met uitleggen en begeleiden. Tot slot hebben we de bouwkundige kennis in huis, die nodig is om de uitdagende  knooppunten op te lossen en voorstellen aan te dragen.”