“We hebben voor hen gekozen vanwege de goede prijs, maar ook vanwege de goede ervaringen van andere collega’s met Vibes."

Het Spoel appartementen Gorinchem

Projectgegevens

 • Het Spoel appartementen Gorinchem
 • Gorinchem
 • VOF Oosterlinge-2 / Bouwcombinatie Hoog Dalem VOF
 • Houben Architectuur
 • H.Ek Installaties
 • Pieters Bouwtechniek
 • Noorman Bouw- en milieu-advies
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Verkooptekeningen
  • Uitvoeringsstukken
  • 3D-model

Het Spoel is een appartementencomplex in de ‘nieuwe’ wijk Hoog Dalem in Gorinchem. Er worden 48 appartementen ontwikkeld over 6 verdiepingen. Op de begane grond vestigen zich een huisarts en een tandarts, ook komen daar de bergingen en de hoofdentree van de appartementen. Jack Kreeft is Senior Ontwerpmanager bij Heijmans: “De uitdaging is hier het bouwen op een ‘postzegel’ tussen de mooie gebouwen die we, als Bouwcombinatie Hoog Dalem VOF (BAM Wonen en Heijmans Woningbouw), de afgelopen jaren rondom deze bouwplaats hebben gebouwd.” Hij vertelt dat het een gebouw is met een ‘dynamische uitstraling’. Peter Linker van Vibes licht dit toe: “Het gebouw heeft veel verfraaiing door middel van vooruitspringend en terugliggend metselwerk.” Het ontwerp is van architect Hélène Houben van Houben Architectuur.

Stand van zaken
De eerste plannen voor Het Spoel dateren van ruim 5 jaar geleden. Tot half vorig jaar is het ontwerp van Houben Architectuur uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp. Vibes kwam toen ook in beeld. Vibes verzorgt de bouwkundige uitwerking in 3D-modellen en het aanleveren van 2D-tekeningen. Eind mei startte de Definitief Ontwerp fase met als resultante de verkoop- en vergunningsstukken (afgerond in november 2020). Het project is nu in verkoop. De werktekeningen fase is opgestart en de open eindjes uit de Definitief Ontwerp fase worden afgerond. In een later stadium gaat Vibes ook de kopersopties verwerken.

Proactief
Jack vindt dat Vibes een meerwaarde heeft: “We hebben voor hen gekozen vanwege de goede prijs, maar ook vanwege de goede ervaringen van andere collega’s met Vibes. Er is nauw overleg en Peter en Tijmen stellen zich proactief op. Niet alleen signaleren ze mogelijke problemen, maar ze dragen ook oplossingen aan.” Peter reageert nuchter als hij dit hoort: “Dit is voor ons normaal. We doen niet alleen wat gevraagd wordt, maar we zijn ook alert voor de uitwerking in de toekomst.”

Het moet kloppen en kunnen
Met de metselwerken in de gevel moeten Peter en Tijmen goed opletten bij het maken van het model. “Het moet allemaal kloppen en kunnen. Het moet mooi doorlopen over de verschillende verdiepingen. In het ontwerp hebben we het iets aangepast, de metselwerken iets minder diep gemaakt. De architect kon zich daarin ook vinden.” Jack is blij met de goede samenwerking: “Op een positief kritische manier wordt samen gezorgd voor een ‘beter’ plan. Mogelijk leidt dit tot vervolgprojecten die in Hoog Dalem nog gerealiseerd gaan worden.”

Over project Hoog Dalem
Het project Hoog Dalem in Gorinchem is een totaalontwikkeling van C.V. Hoog Dalem, hierin wordt het grootste deel van de projecten ontwikkeld door VOF OosterLinge-2 (een samenwerking tussen AM en Heijmans Vastgoed), die is gestart in 2010.  Nu, bijna 11 jaar later, zijn er circa 750 woningen / appartementengebouw en een mooi winkelcentrum. Hier komen de komende jaren nog circa 500 wooneenheden en voorzieningen bij.