Hoofdkantoor Olympus in Leiderdorp

Projectgegevens

 • Hoofdkantoor Olympus in Leiderdorp
 • Leiderdorp
 • Bohemen
 • KOW
 • Breman
 • JVZ
 • Aldowa
 • B-Smart
 • Klok Metselwerken
 • Kone
 • KSO
 • Oostingh
 • VBI
 • Vorsselmans
 • Webo
 • Meerburg
  • BIM coördinatie tijdens uitvoering
  • BIM modelleur
  • Omzetten gegevens naar LOD300 geschikt voor uitwisseling
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Verwerken optimalisaties en principes voor uitvoering in LOD300
  • Integreren LOD400 aspectmodellen in centraal bestand

Olympus Nederland is sinds dit voorjaar gevestigd op de zorgboulevard te Leiderdorp. De ideale ligging naast de A4, in combinatie met het speciaal voor Olympus ontworpen innovatieve en transparante gebouw, zal de verdere groei van Olympus ondersteunen.

Het nieuwe pand is exclusief ontworpen voor Olympus op basis van de volgende uitgangspunten: eigentijds, transparant, innovatief en duurzaam. Zo biedt het voor de medewerkers een prettige en inspirerende werkomgeving en is het pand vanzelfsprekend duurzaam en klimaat neutraal opgezet.

Een trotse Henk Braat, Algemeen Directeur Olympus Nederland:

“Het pand ondersteunt ons in het realiseren van onze ambitieuze zakelijke en maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast sluit het naadloos aan op het innovatieve karakter van onze producten en diensten.

Olympus BIM dagen

Bohemen heeft Vibes ingeschakeld om voor hen de BIM werkzaamheden te coördineren voor dit omvangrijke project.
Op basis van het schetsontwerp van de architect, heeft Vibes in nauwe samenwerking met en op het kantoor van Bohemen, het schetsontwerp uitgewerkt tot een basis in BIM. Hierbij is veelvuldig en op een positieve manier gediscussieerd over de esthetische vertaling van het schetsontwerp. Uiteindelijk is tot een gedragen basis gekomen in BIM.

Op initiatief van Vibes heeft Bohemen vervolgens voor dit project de “Olympus BIMdagen” georganiseerd. Doel was om met een innovatieve aanpak, gestoeld op de BIMCaseweek ervaringen (die Vibes in het verleden meermaals heeft georganiseerd), in 2 dagen de engineering een grote sprong voorwaarts te laten maken. De realisatiepartners hebben daarbij twee dagen in Bunnik nauw samengewerkt in een strak georganiseerd proces. De aanwezigheid van alle disciplines heeft er voor zorggedragen dat er inderdaad een grote sprong voorwaarts is gemaakt (LOD200 à LOD400).

De rol van de opdrachtgever

Bohemen is opdrachtgever voor de (plan)ontwikkeling en de realisatie van woningen en commercieel vastgoed, waarbij Bohemen optreedt namens een gebruiker en/of eigenaar. De realisatie van de nieuwbouw kan volgens Bohemen plaatsvinden met uitsluitend partners, dus zonder een (hoofd)aannemer. Dit principe van aannemerloos bouwen wordt door Bohemen al succesvol toegepast bij woningbouw. Bij de ontwikkeling van het hoofdkantoor van Olympus is deze wijze van bouwen eveneens met veel succes toegepast. Het 3.000 m² BVO grote hoofdkantoor van Olympus Nederland is zonder hoofdaannemer en uitvoerder in slechts 6 maanden gebouwd. De bouw van dit opvallende pand is snel en goed verlopen, door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van BIM, zowel tijdens de engineering als tijdens de realisatiefase.

Aannemerloos bouwen

Wij ondersteunen, net als Bohemen, deze innovatieve werkwijze en hebben een onderzoek laten verrichten naar dit concept. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat aannemerloos bouwen een positieve bijdrage kan leveren aan sneller, accurater en kosten efficiënter bouwen, mits uiteraard aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De verwachting is dat aannemerloos bouwen vaker zal worden toegepast in de toekomst. De expertise van een bouwkundig adviesbureau zoals Vibes is van groot belang bij de afstemming tussen de partners onderling en de vervaardiging van een foutloos en goed werkbaar BIM-model.

Bij de bouw van het Olympus pand kwam alles bij elkaar. Zoals Alec van der Voort van Bohemen zegt:”Het is mooi dat realisatiepartners nu zelf zeggen dat ze in 2 dagen de engineering op een niveau brengen waar normaal 20 dagen tijd voor staat”. “Vibes stond open voor onze denkwijze met betrekking tot het inrichten van BIM. Hierdoor én door de inzet van de modelleur(s) is één eenduidig BIM gecreëerd dat als basis diende voor de engineering, de onderhandelingen met de partners en dat als contractstuk diende.”

Hans Bonekamp (Vibes Building Engineers):

“Wat is er nou mooier dan straks langs het gebouw te rijden en trots te kunnen zijn op wat daar staat met de herinnering hoe we dat als team hebben aangepakt?”