''De machine-aansturing vraagt erom dat je je bewust bent van wat je in het model zet."

Modellen voor fabricage HSB-elementen

Projectgegevens

  • Modellen voor fabricage HSB-elementen
  • Deventer
  • Diverse opdrachtgevers

Om een grotere mate van efficiëntie te behalen wordt de fabricage van HSB-elementen steeds verder geautomatiseerd. Wat dit betekent voor onze modellen vertellen Ramon Schijven en Wesley Daggenvoorde aan de hand van de verschillende fasen in het werkproces. ”De machine-aansturing vraagt erom dat je je bewust bent van wat je in het model zet. Je houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van zowel de productielijn als de programma’s.”

Optimaliseren
“Des te eerder in het traject je hier rekening mee houdt, des te meer je kan optimaliseren om zo het handwerk te verminderen. In principe dient alles dat benodigd is voor het productieproces en bestellingen in het model te staan. Elk uniek onderdeel, met of zonder bewerking, krijgt een uniek nummer. Deze nummers worden gebruikt door het hele proces. Hiermee worden de bestellingen gedaan en daarna kan het frame in elkaar worden gezet met assistentie van de machine.

Vervolgens worden de binnenplaten op het frame geplaatst en worden deze op de gemodelleerde nagellijnen vastgeschoten aan het frame. De nagellijnen in het model definiëren waar, met welke schietkop en met welke tussenafstanden de platen vast geschoten moeten worden. Hetzelfde gebeurt voor de platen aan de buitenzijde en het regelwerk.

Als laatste worden de steenstrips geplaatst. Hiervoor moet de robot informatie krijgen over de steen posities en afmetingen, maar ook hoe de lijmlaag aangebracht moet worden. Afhankelijk van de variatie in het ontwerp of het patroon kan dit erg arbeidsintensief zijn of eenvoudig te genereren. In het voortraject moet worden bedacht welke steenafmetingen met de machine geplakt kunnen worden en welke handmatig moeten worden toegevoegd.”

Direct resultaat
Voor Ramon en Wesley geeft het maken van modellen voor de fabrieksmatige productie van HSB-elementen een extra uitdaging. “Meestal zijn we vroeger in het ontwerp- en voorbereidingsproces in projecten werkzaam en zien we niet zo snel en direct resultaat van ons werk. Het blijft daarom een mooie afwisseling om zo aan een eindproduct te werken, waarbij alle data in het model ook volledig gebruikt worden.”