“Uitdagend ontwerp met een gevarieerde gevel.”

Luxe appartementen in Marum

Projectgegevens

 • Luxe appartementen Marum
 • Marum
 • Lont
 • Van Manen en Zwart architecten
 • Koninklijke Damstra Installatietechniek
 • Van Wijnen Engineering
 • Ergo Design
 • TO-model + tekeningen

  Laserscan van de omgeving voor de inpassing

  Installatietekenwerk

In het centrum van Marum bouwt Lont 16 luxe appartementen. Ze komen boven een commerciële plint die Lont ook bouwt. Vibes heeft gezorgd voor het TO-model en tekeningen. Ook hebben wij een laserscan van de omgeving verzorgd voor de aansluiting met bestaande gebouwen.

Bouwtijd verkorten
Thijs Hajee van Vibes: “Het ontwerp van Van Manen en Zwart Architecten is uitdagend met een gevarieerde gevel. Per gevel zijn er weer andere details.” Menno de Groot, projectontwikkelaar bij Lont, vult aan: “Vibes heeft meegedacht over het versimpelen van de detaillering, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Ze hebben over het hele traject optimalisaties en oplossingen bedacht die de bouwtijd korter maken en de risico’s op fouten verkleinen.” Een voorbeeld hiervan is de laserscan die Vibes maakte. Menno: “Omdat we tegen de bebouwing aanbouwen, heeft Thijs een point cloud laten maken. Door middel van een laserscan werden de contouren in het model verwerkt. Je ziet dan waar conflicten ontstaan. Zo konden we niet bouwen op de bestaande fundering. Je moet dan alsnog wel graven, maar zo’n scan maakt boven het maaiveld wel veel snel zichtbaar.”

Vroegtijdig detailleren
Het parkeerdek wordt met een speciaal product gemaakt: Triflex. Een soort kunststof dakbedekking dat wordt gegoten of gerold. “Gezien de specifieke constructieopbouw  hebben we de leverancier hier vroegtijdig bij betrokken, zodat we direct de juiste detaillering konden toevoegen,” vertelt Menno. Dat gebeurde ook met de andere leveranciers en onderaannemers. “We konden zo kijken of hun bijdrage in het leveringssysteem paste en de aansluiting gelijk optimaal uitwerken.” Menno vond zo’n  engineeringstraject elke keer intensief, maar wel noodzakelijk. “Soms hadden we een halve of een hele dag overleg. Thijs leidt je hierbij door het model en dan bespreken we de knelpunten, ook met de onderaannemers en de constructeur. Normaal ga je van grof naar fijn, maar nu gingen we eigenlijk direct naar ‘fijn’. Je kunt het aan de voorkant maar één keer goed doen. Dit levert veel voordeel op in de werkvoorbereiding en in de uitvoering.”

Ook in de bouwlogistiek kon het 3D model dienst doen. “De bouwplaats is krap. Met behulp van het model konden we bepalen waar de kraan komt te staan en wat die gaat tillen.” Begin maart starten de werkzaamheden voor de fundering en de oplevering zal in de eerste helft van 2022 zijn.