Dit plan om in 3D te gaan werken en dit uiteindelijk in het gebouwbeheer te gebruiken, is door Smurfit Kappa Zedek enthousiast ontvangen.

3D-gebouwmodel Smurfit Kappa Zedek

Projectgegevens

  • 3D-gebouwmodel Smurfit Kappa Zedek
  • Deventer
  • Smurfit Kappa Zedek

Vibes werkt al lange tijd voor Smurfit Kappa Zedek in Deventer, producent van hoogwaardige winkeldisplays, POS-materiaal en consumentenverpakkingen. De fabriek is regelmatig onderhevig aan optimalisaties vanuit logistiek, automatiserings- of veiligheidsoogpunt. Vibes verzorgt het tekenwerk en houdt het up to date. Onze toegevoegde waarde zit vaak in het in kaart brengen van de opties en de gevolgen van inpassing van layout-optimalisaties.

3D-gebouwmodel voor beheer
Tot dan toe gebeurde dat altijd nog in 2D, maar vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van een 3D-gebouwmodel. Martin Leeuwerink heeft ter plaatse inmetingen en controles gedaan en daarmee is het model verder uitgewerkt. Dit plan om in 3D te gaan werken en dit uiteindelijk in het gebouwbeheer te gebruiken, is door Smurfit Kappa Zedek enthousiast ontvangen. Ze zien het nut en ondersteunen de visie om gebouwbeheer vanuit één centrale bron te organiseren.

Verder ontwikkelen
Onlangs presenteerden we het bronmodel (gemaakt in Revit) en lieten we zien hoe we hierin werken en hoe mutaties van het gebouw verwerkt worden. Smurfit Kappa Zedek kan vervolgens in het platform van Dalux gegevens inzien, tekeningen raadplegen en ook zelf meten. Ook kunnen ze taken aanmaken om mutaties door ons te laten uitvoeren in het model. De volgende fase die we ingaan is inpassing van equipment/machinerie en installaties. Zowel Smurfit Kappa Zedek als wij hebben een goed gevoel bij deze ingeslagen weg voor het gebouwbeheer. De komende tijd zal in het teken staan van leren, ervaren en verder uitrollen met Martin Leeuwerink als vast aanspreekpunt.