Uitdagend project: Roof Garden in Amsterdam

Projectgegevens

 • Uitdagend project: Roof Garden
 • Amsterdam
 • Local / Vink Bouw
 • Next Architects
 • Pieters Bouwtechniek
 • HVM HUISMAN EN VAN MUIJEN
 • HP Beheer BV
 • DGMR
  • TO-analyse
  • Uitwerken Verkoopplattegronden
  • Uitwerken van het Prestatiemodel (TO)
  • Uitwerken van het Productiemodel (UO)

Onlangs is Vibes gestart met een nieuw en uitdagend project: Roof Garden in Amsterdam Sloterdijk. Vink Bouw bouwt dit in opdracht van Local. Het gaat om 236 appartementen huur en koop in een complex dat bestaat uit vier geschakelde bouwdelen (en architectuurstijlen). De vier gebouwen zijn met elkaar verbonden door middel van een daktuin op 12 meter hoogte, waardoor een soort “tweede maaiveld” ontstaat. Vandaar ook de naam Roof Garden. Hans Bonekamp, Büsra Berber en Chrystal van Rijn startten hierin met de TO-analysefase en Verkoop. In een later stadium zullen we het team uitbreiden om parallel met de teams van Vink Bouw mee te draaien in de voorbereiding en realisatie.

Techniek intens analyseren
Om tot goede verkoopplattegronden te kunnen komen, zullen we de techniek intenser moeten bekijken. “We gaan uit van de vergunningsstukken die we hebben gekregen,” vertelt Hans. “We analyseren die op de techniek en voeren optimalisaties en wijzigingen door die het team besloten heeft. We overleggen daarbij met Vink Bouw, Next (architect), Local (opdrachtgever) en Pieters Bouwtechniek (constructeur).” Het gaat daarbij bijvoorbeeld over zaken als gevelopbouw, schachten en indelingen. Deze analyse (we noemen dit de TO-analyse) voeren we uit in relatie met de behoefte. “We zijn nu eerst bezig met gebouw C en D en gaan daarna verder met B en daarna A,” vult Büsra aan. In gebouw A zijn 80 sociale huurappartementen gepland. Gebouw B bevat 70 betaalbare koopappartementen, 11 vrije sector koopwoningen en 16 middeldure huurwoningen. In gebouw C en D komen 59 koopappartementen in de vrije sector. Vibes houdt zich in eerste instantie bezig met de 140 koopappartementen.

Samenwerking
Het succes van dit project gaat ook hier weer voor een groot deel bepaald worden door een goede samenwerking in de groep van partijen. “Projectleider Joost Stolwijk van Vink Bouw heeft hier een goede zet in gedaan door bij de start met het team – even los van het project- een lunch te doen waarbij we elkaar wat beter leerden kennen. Wie ben je, wat drijft je, enz. Erg goed,” vindt Hans. “Praktisch betekent de samenwerking in deze fase (doel is Verkoopplattegronden) dat we een technische analyse maken, issues signaleren en bespreken. En waar nodig worden voorstellen gemaakt. Vervolgens worden keuzes gemaakt. Wanneer zaken definitief zijn, zorgt Büsra ervoor dat deze doorgezet worden in de 3D-modellen. Ze klopt regelmatig aan bij een van haar collega’s om te informeren of er een bepaald Dynamo-script voorhanden is of aangepast kan worden voor haar eigen doeleinden.” “Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de plaatsing van binnendeuren,” geeft Büsra een voorbeeld. “Voor ons is het een uitdaging om steeds slimmer en efficiënter om te gaan met ons werk, en dat is niet alleen in het voordeel van de klant, maar we vinden het ook leuk en uitdagend!” Daarbij komt dat de databehoefte in de samenwerking met Vink Bouw (overigens iets wat in heel bouwend Nederland steeds meer opkomt) steeds nauwkeuriger en uitgebreider wordt. “Maar wel op een ‘doen indien nuttig’ wijze, en niet ‘doen omdat het kan’. Dat is belangrijk,” aldus Hans. We zijn als team optimistisch over het vervolg: “Door in deze fase zo de diepte in te gaan, verwachten we bij het uitwerken van het Prestatiemodel (fase TO) dat we weliswaar veel opnieuw moeten modelleren (de structuur en databehoefte is immers groter), maar dat we dit wel efficiënt kunnen aanpakken doordat we nu zo veel al uitgedacht hebben.”

Meer lezen:

Vink Bouw project
Verkoopsite