Ontwerp en bouw VMBO Reeshof College

Projectgegevens

  • VMBO Reeshof College
  • Tilburg, Goldewijk
  • Goldewijk
  • BO2 en AGS architecten
    • Integrated Project Delivery (IPD): nauw samenwerken met alle betrokken partijen.
    • Produceren van 3D/BIM bouwtekeningen, evalueren constructie- en installatietekeningen en dit samenbrengen in 1 geïntegreerd model.

Het Reeshof College is een nieuwe vmbo-school in de Reeshof, een nieuwe wijk in Tilburg. Zij krijgen een geheel nieuw schoolgebouw, direct gelegen aan NS station Reeshof, aan de Warmondstraat.

Een consortium rond Goldewijk uit Doetinchem heeft de Design en Build aanbesteding van de nieuwbouw gewonnen. Vibes maakte vanaf het eerste begin van de selectieprocedure onderdeel uit van de samenwerking.

Uit de rapportage van de beoordeling door de opdrachtgever:

Plan van Aanpak: teamscore 7,59

Ook het Plan van Aanpak blinkt uit in helderheid. Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie. Er is sprake van een inhoudelijke sterke BIM-facilitering welke hoge verwachtingen wekt bij de opdrachtgever. De teampresentatie is uiterst volledig en getuigt van veel ervaring op tal van expertisegebieden. De transparantie wordt als ruim voldoende ervaren.

Het project is aangepakt als geïntegreerd ontwerp- en bouwproject. Daarbij is Vibes verantwoordelijk voor al het tekenwerk. In een centrale ruimte kwamen alle ontwerpende partijen bij elkaar om voortdurend gezamenlijk aan het ontwerp te werken. Vibes heeft dit met het 3D-model gefaciliteerd. Dit Bouwwerk InformatieModel (BIM) is vanaf het eerste begin gebruikt om te optimaliseren en uit te werken. Ook met de toeleveranciers zijn afspraken gemaakt over een zo efficiënt mogelijke afstemming.

De integrale aanpak van dit project volgens de methode van IPD (Integrated Project Delivery) levert uitstekende resultaten op. Vibes is met deze methode zeer goed bekend en heeft al verscheidene projecten op die wijze mee helpen realiseren. Ook bij de Reeshof is gebleken dat de projecten die volgens de IPD methode worden aangevlogen sneller, slimmer en beter gerealiseerd worden.