Review over batchmethodiek

Batchmethodiek voorkomt ‘rework’
Het model van een gebouw wordt opgeknipt in zogenaamde ‘batches’. De engineering verloopt meer gestructureerd en met meer focus door een andere manier van werken. Met de betrokken partijen gaan we om tafel om het project op te knippen in batches en in een logische volgorde te plannen. Niet alle batches zijn
evenveel werk voor de verschillende partijen, dat moet je wel op elkaar afstemmen. Het bepalen van de volgorde gebeurt in overleg met alle betrokkenen.

Je leest de gehele Review hier.