Samenwerking Nikkels leerzaam traject

Sinds een aantal maanden voert Vibes in samenwerking met Nikkels Bouwbedrijf BV uit Twello het project Eerbeekse Enk uit. Een bouwproject van 52 woningen in elf bouwblokken, onderverdeeld in 18 verschillende typen woningen. Sjoerd Ensink is vanuit Vibes bij het project betrokken: “We maken bouwkundige 3D-modellen, een integraal traject samen met de constructeur en installateur, verhuur- en verkooptekeningen van de woningen en de werktekeningen voor op de bouw.” Voor Nikkels is deze werkwijze een kennismaking met virtueel bouwen en een uitdagend leertraject om de kwaliteit van de werkvoorbereiding te verhogen. Vibes en Nikkels vullen elkaar goed aan, zodat de deskundigheid van beide partijen bijdraagt aan een beter eindresultaat.

Virtueel bouwen

Nikkels heeft voor Vibes gekozen, omdat ze als bouwkundig engineer naam hebben gemaakt op het gebied van virtueel bouwen en ook uit de buurt komen. Het is prettig en efficiënt dat Vibes tijdens het engineeringstraject wekelijks bij Nikkels op kantoor zit. Zo kunnen snel knopen worden doorgehakt, waardoor het proces snel vordert.
Het project in Eerbeek bestaat uit een deel koopwoningen en een deel sociale huurwoningen die Nikkels samen met de woningcorporatie ontwikkeld. “Virtueel bouwen is de toekomst,” laat Sander Eikelboom, werkvoorbereider van Nikkels, weten. “Het is een andere aanpak. Door gebouwen of bouwprojecten eerst gedetailleerd in 3D uit te werken, weet je precies waar de knelpunten zitten. Je komt problemen al in een vroeg stadium tegen. Daardoor kun je ook tijdig voor oplossingen zorgen.”

Verschil

“Het verschil is dat je niet meer alle afmetingen controleert met je liniaal. Nu controleren we de modellen digitaal en visueel. Als je naar het model kijkt, constateer je bijvoorbeeld een vloer die te lang is of een vensterbank die niet netjes aansluit. Voor ons is dit een andere manier van werken. Wij moeten onze werkprocessen bijstellen. Nu controleren we alles vooraf, terwijl dat voorheen ook tijdens het bouwproces gebeurde. We hebben nu veel meer aandacht voor het voortraject. Dat is een uitdaging in planning,” vertelt Sander. “De modellen zijn heel nauwkeurig. Nu moeten we zorgen dat we de juiste informatie vanuit het model naar de bouwplaats krijgen. Hier zijn voor Vibes en Nikkels nog verbeterslagen in te maken.”

Leerproces

“We willen onze bedrijfsstandaarden in dit proces integreren en onze eigen controles meer automatiseren. Dat is een leerproces en dat heeft tijd nodig. Voor deze verandering in werkwijze is geen pasklaar recept. Daar komt ontzettend veel bij kijken, zowel softwarematig als qua afspraken. Vibes helpt ons daarbij op een open en eerlijke manier. Onze ervaringen zijn positief en het levert ons veel tijdwinst op,” is de ervaring van Sander. Inmiddels is de samenwerking tussen Nikkels en Vibes in het project Eerbeek de derde fase ingegaan. “We zijn op dit moment bezig met de uitwerking daarvan.”