Het IPD raamwerk

Het IPD raamwerk

Aan de hand van het IPD-raamwerk worden de verschillende elementen van een IPD-project belicht:

Hoogwaardig gebouw
Een gebouw dat bouwbaar, betrouwbaar, bruikbaar en duurzaam is. Het wordt veilig en effectief gebouwd, het is eenvoudig en efficiënt te onderhouden en het past precies waarvoor het bedoeld is. En het is niet schadelijk voor mens en omgeving. Natuurlijk voldoet het ook aan esthetische eisen van de opdrachtgever.

Geïntegreerde systemen
Elk systeem in een gebouw heeft haar eigen primaire functie en is vaak complex van aard. Daarom zijn specialisten ontstaan. Maar gefragmenteerde onderdelen dragen suboptimaal bij aan het gebouw. Bij IPD werken systemen (en dus specialisten) samen: de opbouw van de gevel bijvoorbeeld heeft invloed op de keuze van energie- en verwarmingssystemen.

Geïntegreerd proces
Bij IPD werken teamleden samen in alle fasen: definitie van de waarde voor de gebruiker, ontwerp, realisatie en gebruik. Continu wordt de verwachte prestatie gemonitord en geanalyseerd.

Geïntegreerde informatie
Om de beste beslissingen voor het project te kunnen nemen is geïntegreerde informatie door BIM van het grootste belang. Het team kan besluiten nemen op basis van veel scenario’s en opties. Ook kun je door middel van simulaties inzicht in het proces en mogelijke risico’s krijgen.

De basis: IPD-overeenkomst
Een IPD-overeenkomst is een overeenkomst tussen de verschillende partijen (minimaal eigenaar, ontwerper en bouwer, maar ook adviseurs en toeleveranciers). Het is bedoeld om belemmeringen voor samenwerking te elimineren en belang van de verschillende partijen er in af te stemmen. Ook risico- en winstdeling zijn ingebed en de beslissingsbevoegdheid ligt in het team.

Randvoorwaarden

  1. Waarde meten
  2. Productie management
  3. Samenwerken op één locatie
  4. Visualisatie en simulatie

Waarde meten
Traditioneel worden de waarden van een gebouw besproken en vastgelegd tussen eigenaar en architect. Bij IPD definieer je samen de waarden en kun je daar tijdens het hele project op teruggrijpen en het project op monitoren.

Productie management
Het gaat hier om zaken als mijlpalen vaststellen en elkaars werk en planning begrijpen: wat heeft iedereen wanneer van wie nodig.

Samenwerken op één locatie
Teams moeten (leren) samenwerken, daarom is het noodzakelijk om op één locatie te werken in een open ruimte.

Visualisatie en simulatie
3D-modellen zijn effectief om mee te communiceren binnen het team en met de eigenaar. Door middel van simulatie kun je aantonen hoe het gebouw aan de eisen voldoet en verschillende opties afwegen.