Pilot voor de Wkb

In Drachten worden voor woningcorporatie Accolade veertig sociale huurwoningen gebouwd door Lont. De corporatie koos voor Lont na een aanbestedingstraject. Redmer Walta, junior projectontwikkelaar bij Lont, vertelt dat het voorlopig ontwerp al klaar was. “We hebben de plattegrond geoptimaliseerd, samen met Vibes. Zij hebben het BIM-model opgezet.” Ook bijzonder is de pilot die Accolade en Lont zijn gestart met Woningborg. Deze organisatie deed de onafhankelijke toetsing van de vergunningaanvraag (in plaats van de gemeente). “Vooruitlopend op de komst van de Wet kwaliteitsborging willen wij hier alvast ervaring mee opdoen.”

Lees verder.