Review over Integrated Project Delivery

Virtuele onderneming als antwoord op de versnipperde bouwketen
Gebouwen moeten efficiënt gerealiseerd worden in de context van schaarste (arbeid, materiaal en materieel). Die technische complexiteit vereist de inzet van experts, die het ontwerp en het bouwen van de specifieke bouwkundige en installatietechnische systemen begrijpen. Specialisatie in verscheidenheid aan expertises heeft geleid tot een gefragmenteerde projectaanpak. De bouwsector is een archipel van eilanden, opgedeeld naar fasen en technische systemen. Eilanden die zich gedragen als silo’s, die periodiek, in plaats van continu, gegevens aan elkaar doorgeven. Het toegepaste projectmanagement en bijbehorende instrumenten zijn goed in het ondersteunen van de eigen werkzaamheden, maar minder goed in het ervoor zorgen dat ieders werk bij elkaar aansluit als geheel.
Integrated Project Delivery (IPD) biedt hiervoor de oplossing: ontwerpen en bouwen in een virtuele onderneming, met maar één doel: een hoogwaardig gebouw.

Je leest de Review hier.