Smurfit Kappa Zedek: 3D gebouwbeheer

Vibes werkt al lange tijd voor Smurfit Kappa Zedek in Deventer, producent van hoogwaardige winkeldisplays, POS-materiaal en consumentenverpakkingen. De fabriek is regelmatig onderhavig aan optimalisaties vanuit logistiek, automatiserings- of veiligheidsoogpunt. Vibes verzorgt het tekenwerk en houdt het up-to- date. Onze toegevoegde waarde zit vaak in het in kaart brengen van de opties en de gevolgen van inpassing van layout-optimalisaties. Sinds enige tijd werken we met een 3D-gebouwmodel voor beheer. Lees hier verder.