Afronding project bij Stadgenoot

We zijn al een tijdje bezig bij woningcorporatie Stadgenoot om modellen te maken van het bezit. Slimme modellen, want verhuurplattegronden volgen uit de modellen en worden samen met de WWD (huurpunten) ingelezen in het administratieve systeem van Stadgenoot. In 2012 zijn we gestart om een 20-duizendtal woningen en bedrijven in modellen te verwerken. In 2017 werd het bestaande bezit van zo’n 10.000 2D plattegronden omgezet naar 3D. En de laatste 1964 woningen die nog geen plattegrond hadden, zijn in de afgelopen 2 jaar gemaakt.

Projectcoördinator Susan Stokkink: “Het waren de laatste en de moeilijkste woningen, vaak in het centrum van Amsterdam. Daar is het vaak scheef gebouwd of anders dan op archieftekeningen. De plattegronden zijn gebaseerd op eerdere metingen van vergelijkbare woningen, betrouwbare archiefstukken en metingen. Het project is nu afgerond! Alle woningen van Stadgenoot hebben nu een plattegrond waar de BVO en GO van af te lezen is en waar vanuit de huurpunten worden uitgelezen. De basisadministratie is op orde! We hebben het feestelijk gevierd met een lunch bij Stadgenoot.”

Op de foto van links naar rechts: Peter Scholten, Robert Ekelschot (Stadgenoot), Susan Stokkink en Khalil Arian (Stadgenoot).