De modellen die de werkelijkheid weergeven in 3D worden door Stadgenoot gebruikt om verduurzaming en herontwikkeling uit te werken en te plannen.

Projectmodellen voor Stadgenoot

Projectgegevens

  • Projectmodellen voor Stadgenoot
  • Amsterdam
  • Stadgenoot
  • Projectmodellen

Voor woningcorporatie Stadgenoot verzorgen we de vastgoeddata. Behalve het project in het kader van de verhuurdata doen we ook andere opdrachten. Onder andere gaat het dan om het maken van zogenaamde projectmodellen. Deze modellen die de werkelijkheid weergeven in 3D worden door Stadgenoot gebruikt om verduurzaming en herontwikkeling uit te werken en te plannen.

‘Tetris’woningen Vogelbuurt
Zo maakte Bram Baggen, bouwkundig projectengineer bij Vibes, van woningen in de Vogelbuurt een projectmodel. “Ik noem dit ‘tetris’ woningen,” vertelt Susan Stokkink, coördinator voor Stadgenoot. “Ze zitten ingewikkeld in elkaar.” Stadgenoot wil deze woningen gaan herontwikkelen en anders indelen. “Het model is daarbij heel waardevol, omdat je precies ziet hoe de woningen in elkaar zitten en waar de wanden zitten.” Bram: “We hadden alleen kleine 2D-tekeningen van de woningen. De samenhang van het complex ontbrak. Met gebruikmaking van de meetgegevens uit de metingen in en bij de woningen, kon ik de modellen opzetten. Erg leuk om te doen. De metingen zijn uitgevoerd in bewoonde staat, dat wil zeggen dat de woningen verhuurd zijn.  Dat was in de coronatijd wel spannend. Gelukkig werkten de mensen goed mee als je aangaf de coronamaatregelen in acht te nemen. Op basis van het model plant Stadgenoot de maatregelen. Bijvoorbeeld welke kozijnen moeten worden vervangen en waar wordt er geïsoleerd? Ook gaan ze de woningen anders indelen. De indeling is nu niet efficiënt.” Als de plannen bekend zijn, zal het uitvoeringsteam het model gebruiken om de maatregelen te verwerken. Tot slot ontvangen wij het verrijkte model en maken er per woning verhuurplattegronden van.

Roëllstrook
Ook de woningen in de Roëllstrook zijn in een model gezet ten behoeve van verduurzamingsplannen. De gevel en de trappenhuizen zijn door onze partner Ergodesign gescand en in een point cloud gezet. Bram: “Die scans zijn op de millimeter nauwkeurig. Ik laad ze in in Revit en samen met de gegevens van de metingen in de woningen, bouw ik het model op. In vergelijking met de Vogelbuurt was de Roëllstrook wat meer recht toe, recht aan.”

Matterport
Het meten van lege (onbewoonde) woningen gebeurt met de Matterport, een scanapparaat. “De software zorgt voor een point cloud, die we inlezen in Revit. Erg mooi, want in Amsterdam is geen enkele woning recht,” aldus Bram, die samen met Jeroen Zomerhuis en Martin Leeuwerink de metingen in Amsterdam doet. Met z’n drieën maken ze ook de modellen. De woningen die bewoond zijn, meet Vibes ‘handmatig’ in. Hierover vertelde Martin Leeuwerink al eerder. Bram vindt het het mooist om van nul af aan een projectmodel op te zetten. “Om er een kloppend model van te maken.” De afwisseling met het meten in Amsterdam vindt hij prettig, hij is ongeveer 1 dag in de week in Amsterdam. “Goed om te zien hoe iets in werkelijkheid is. Je kunt nog zoveel foto’s maken, maar je zult zien dat je soms net een elementje mist op de foto.”

Bloemenbuurt
Onlangs is Bram begonnen met een projectmodel voor de woningen in de Bloemenbuurt. De daken en gevels van de woningen worden in het kader van vastgoedverbetering geïsoleerd. Bram: “Deze woningen zijn aan de voorkant 6 meter breed en aan de achterkant 5.80 m. Niet recht dus.” Stadgenoot is heel tevreden met de modellen: ze zijn heel precies en dus prima om plannen mee uit te werken.