Cursus ‘Het Nieuwe Bouwen’

Vorige maand volgden Peter, Martin en Jeroen de eendaagse cursus ‘Het Nieuwe Bouwen’ van BouwProfs. Ir. Rens ten Hagen gaf de cursus en ging uitgebreid in op duurzaam bouwen en renoveren van gebouwen en mogelijkheden hierin.

Rens ten Hagen is docent Bouwfysica aan de Academie voor Bouwkunst (AVB) en docent Bouwkunde aan diverse opleidingsinstituten, waaronder de Academie voor Vastgoed Onderzoek (AVVO). Ook is hij voorzitter van de NEN-commissie Harmonisatie Woningkeur. In deze cursus leert hij hoe je de juiste ingrediënten bepaalt als je een gebouw wilt verduurzamen.

De cursus werd gehouden in het Mercure Hotel in Zwolle. Alles was uitstekend geregeld met het oog op de huidige maatregelen, zo was de ruimte perfect ingedeeld zodat de 1,5 meter regel goed in acht kon worden genomen. Ook konden mensen die niet aanwezig konden zijn de cursus online volgen via Teams.

BENG

De cursus stond in het teken van BENG bouwen en het belang hiervan. Ook de wet- en regelgeving omtrent BENG kwam aan bod. De betekenis van BENG is ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’. De kans is overigens groot dat BENG in de toekomst een nieuwe benaming krijgt, aangezien het woord ‘bijna’ niet juridisch te duiden is.

De BENG-eis is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • BENG 1: De energiebehoefte van het gebouw(schil) in KWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 2: Het primair (fossiele) energieverbruik in KWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

BENG-eisen zijn verschillend per gebouwtype. Het wordt voor bouwbedrijven steeds belangrijker dat ze gebouwen ‘heel goed’ bouwen. Dit houdt in dat een gebouw moet voldoen aan steeds strenger wordende eisen als het gaat om luchtdichting, isolatie, koeling en energiebehoefte. Er is de afgelopen jaren veel praktijkervaring opgedaan met de wijze waarop een woning kan voldoen aan BENG.

Gevels

Vervolgens werd er besproken welke eigenschappen een gevel moet hebben. Een vraag die in eerste instantie makkelijker lijkt dan die in werkelijkheid is. Er kwamen verschillende antwoorden van de deelnemers, die vervolgens werden gerangschikt op prioriteit:

  1. Bruikbaar als constructie (NEN 1990)
  2. Zelf constructief (NEN 1990)
  3. Brandveilig
  4. Isoleren (op de goede manier)
  5. Akoestisch scherm is voor geluiden van buitenaf
  6. Waterscherm
  7. Luchtdicht is

Er zijn natuurlijk nog meer eigenschappen te noemen dan bovenstaande. Voor een gevel is het van belang dat er geen damppunt in bijvoorbeeld de isolatie ligt. Het mooiste is dat de gevel uit één materiaal bestaat, die alle bovengenoemde eigenschappen bezit. Helaas is er op dit moment nog geen materiaal dat daaraan voldoet, maar hier wordt hard aan gewerkt.

Bestaande bouw

Ook in bestaande bouw is het een uitdaging om een woning na renovatie BENG op te leveren. Vaak zijn in bestaande bouw de muren met spouw geïsoleerd, maar door de oude werkmethode ontstaan er koudebruggen en vochtige plekken door het leefgedrag van mensen. Dit zou betekenen dat de hele muur opnieuw opgebouwd moet worden om een woning BENG op te leveren en dat is erg lastig te realiseren vanwege alle aansluitingen van wanden, vloeren en andere aspecten.

TOjuli

Tot slot kwam de TOjuli eis aan bod. Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuw te bouwen woningen voldoen aan de eisen van BENG én TOjuli. De TOjuli is de overschrijding van temperatuur in een gebouw in de maand juli. Er werd behandeld hoe je dit kunt tegen gaan en wat de mogelijkheden hierin zijn.

Natuurlijk werd er ook veel gesproken over allerlei details, methodes hoe je iets moet aanpakken en hoe je het in werkelijkheid kan toepassen. Al met al was het een leerzame dag, waar veel kennis werd gedeeld en opgedaan. Jeroen, Martin en Peter zullen hun kennis met hun collega’s binnen Vibes delen.