"Vibes werkt in de geest van het ontwerp. Wesley heeft veel inlevingsvermogen, hij snapt de bedoeling.”

Kindcentrum Hofland Mijdrecht

Projectgegevens

 • Kindcentrum Hofland Mijdrecht
 • Mijdrecht
 • Studio 110 Architectuur
 • Studio 110 architectuur
 • Huisman & van Muijen installatieadviseurs
 • Pieters Bouwtechniek
  • DO model
  • Stukken t.b.v. omgevingsvergunning
  • Stukken t.b.v. aanbesteding

In Mijdrecht komt Kindcentrum Hofland: twee basisscholen met een kinderdagverblijf. Studio110 Architectuur ontwierp een rond gebouw en won daarmee een tender. Roland Borst, eigenaar en architect van Studio110: “Vanuit het centrale plein/atrium kun je het hele gebouw zien, dat geeft eenheid en geborgenheid. Het is open en brengt daardoor dynamiek. We hebben een uniek gebouw ontworpen dat aansluit op de gebruikers en de locatie. Daarmee hebben we ons onderscheiden van de andere deelnemers.” In de tender werd ook een BIM-traject gevraagd. Roland: “Ik heb bij een goede relatie van ons, Vink Bouw, gevraagd met wie zij werken. Dat was Vibes. Met Hans Bonekamp had ik goed contact en we hebben Vibes in onze presentatie aan de opdrachtgevers meteen meegenomen.”

Soepel
Vibes levert de modellen op basis van de input van de architect. Wesley Daggenvoorde: “Daarnaast doen wij ook de afstemming met de installateur en constructeur en verzorgen wij de clashcontroles. Uit het model volgen alle tekeningen die nodig zijn voor de omgevingsvergunning.” Roland en zijn team hebben het VO-ontwerp in 2D uitgewerkt en Vibes kwam aan het eind van het VO-traject in beeld. Ze hebben samen vervolgens aan het DO gewerkt. “Dat verloopt erg soepel,” vertelt Roland, “ik heb zo nog nooit met een BIM-bureau gewerkt. Wesley heeft een erg goed inzicht in het gebouw. Wesley werkt samen met Angela, de projectarchitect van ons bureau. Ze hebben bijna dagelijks contact, per mail of app. Om de twee weken hebben we een vergadering met het ontwerpteam. In het hele traject tot nu toe gebeurt alles online, alleen de presentatie was echt ‘face-to-face’. Gisteren heb ik bijvoorbeeld nog een online presentatie voor de ouders van één van de scholen gegeven.”

Roland Borst

Roland Borst

Ontzorgen
Roland: “Je wilt ontzorgd worden, niet steeds er bovenop zitten, niet steeds vragen krijgen ‘hoe wil je dit en dat?’ Vibes werkt in de geest van het ontwerp. Wesley heeft veel inlevingsvermogen, hij snapt de bedoeling.” Dat bleek eens te meer onlangs bij een clashcontrole met de installatieadviseur, constructeur, bouwfysisch adviseur en architect. “Die werd geleid door Thijs Hajee van Vibes,” vertelt Roland. “Ik vond dat als ‘geestelijk vader’ zo mooi om te zien hoe Thijs en Wesley daar mee om gaan, hoe ze het ontwerp uitleggen en zien waar kansen liggen. Hoe soepel ze het ontwerp inzichtelijk maakten. Hoe het hen ‘eigen’ was. Ik voel dat Vibes echt onderdeel is van ons team. Een verlengstuk. Een goede partner die echt meedenkt en supersnel is. Dit model hebben zij in vijf weken uitgewerkt, terwijl het niet het meest makkelijke gebouw is. Andersom zijn ze ook lovend over de gedetailleerdheid van ons plan.”

Vertrouwen
De flexibiliteit van Vibes vindt Roland erg prettig. Dat bleek bijvoorbeeld toen er in het VO-traject een vertraging optrad. Vibes bedacht een positieve oplossing. Ook de projectleider van de gemeente is volgens Roland te spreken over Vibes: “Hij vond dat hij kon merken dat Vibes gewend is om met bouwbedrijven te werken. Ze snappen wat er berekend moet worden en dat er ook echt iets van gemaakt moet kunnen worden. Dat geeft veel vertrouwen, zo kunnen we goede stappen maken.” Roland sluit dan ook zeker niet uit dat Vibes voor Studio110 vaste partner zal blijven voor de grotere projecten.

Naar verwachting is het gebouw in 2023 gereed.