Project Spinaker (Tilburg) – volg het van begin tot eind

Op onze website lees je over de diverse projecten waar we mee bezig zijn (geweest). Op deze pagina kan je een project over het hele tijdsbestek volgen. Thijmen Tellegen vertelt in elke stap waar hij mee bezig is en wat er op zijn pad komt: het project Spinaker in Tilburg, een project van Heijmans. Op deze pagina komen telkens de nieuwe updates (bovenaan). Ook kun je het project via onze social mediakanalen volgen, onder de rubriek: Volg Thijmen.


Even voorstellen, dit is Thijmen:
Thijmen is bouwkundig project engineer. Thijmen wordt door opdrachtgevers gewaardeerd doordat hij echt meedenkt wat het project nodig heeft en dit snel en efficiënt levert. Dit heeft hij al bij verschillende projecten laten zien. Hij maakt duidelijke tekeningen en modellen met precies die informatie die nodig is. Onnodige ruis wordt zo voorkomen.

3 oktober 2023
Heijmans heeft de omgevingsvergunning voor Spinaker en gaat binnenkort van start met de bouw. Momenteel ben ik bezig met het UitvoeringsOntwerp (UO), waarbij we ons in eerste instantie richten op Blok D die gepland staat voor voorjaar 2024.

Tegelijkertijd werkt Heijmans aan de inkoop. De afgelopen tijd heb ik enkele belangrijke details toegevoegd die noodzakelijk zijn voor Heijmans om het inkoopproces voort te zetten. Later wordt de kozijnenstaat geupdate met de laatste informatie.

Binnenkort ontvang ik input van co-makers voor onderdelen zoals hsb-wanden, stelkozijnen en prefab betonelementen, die ik vervolgens in het BIM-model zal verwerken.

3 augustus 2022
Nu zijn we echt bezig met de laatste loodjes. De conceptstukken voor de omgevingsvergunning heb ik verstuurd en de concept-verkooptekeningen ga ik vrijdag versturen. Af en toe zijn er nog kleine bouwkundige wijzigingen aan het 3D model, dit kost ons gelukkig niet al te veel tijd. Wat wij in het 3D model wijzigen, wijzigt ook meteen in de tekeningen.

Ik vond het leuk om de afgelopen maanden te vertellen over dit proces en een inkijk te geven vanuit ons gezien. Veel mensen beseffen niet wat erbij komt kijken en hoe de tijdsverdeling is tussen het 3D model maken en vervolgens de tekeningen opwerken (2D annoteren). En hoe diepgaand je het model bouwkundig kent. Daardoor kun je ook adviseren om problemen te voorkomen. En bij projecten van een dergelijke omvang als Spinaker, hou je je ook alleen met dat project bezig. Dat werkt het meest efficiënt en is voor de klant ook prettig.

Hierna ga ik bezig met woningen in de nieuwe wijk Steenbrugge in Deventer. Een project van Van Wijnen. Ik ben er laatst wezen kijken. De woningen moeten aansluiten op de architectuur van de woningen die er al gebouwd zijn. Hier staat veel druk op, omdat de woningen snel in de verkoop gaan. En waarschijnlijk ga ik ook een project van Nijhuis doen.

Het project Spinaker krijgt in 2023 het vervolg met het verwerken van de verkoopopties en het maken van de werktekeningen. Ondertussen kun je de verkoop hier volgen: https://spinakerpiushaven.nl/ 

29 juni 2022
De toren is zo goed als af, we zijn nu bezig met de laatste kleine punten. Op dit moment maken we de tekeningen voor de omgevingsvergunning en de verkooptekeningen. Het verschil daartussen is dat de tekeningen voor de omgevingsvergunning veel technischer/gedetailleerder zijn. Je ziet daarin bijvoorbeeld ook de soort wanden en het leidingwerk. We maken daarvoor tekeningen van elke gevel en van elke verdieping, in totaal ongeveer 45 stuks. De verkooptekeningen maken we juist per type woning, dat zijn 13 verschillende typen. Daarnaast maken we voor de omgevingsvergunning ook nog een detailboekje. Hierin staan alle details uitgewerkt, dat zijn er minimaal 60 stuks.

Met Heijmans hebben we overleg over de opmaak, de schaal waarop de tekeningen moeten en de maatvoering. En bijvoorbeeld de benamingen die erop moeten komen. En of er te veel of juist te weinig op staat. De conceptversie ligt nu bij Heijmans en zorggroep De Wever. De tekeningen moeten in de bouwvak af zijn. Daarna gaan ze naar de calculatie van Heijmans en worden ze door hen definitief gemaakt voor ze in september naar de gemeente gaan.

De opmaak van de verkooptekeningen is afwijkend van de tekeningen voor de omgevingsvergunning. Deze tekeningen worden direct na de technische tekeningen gemaakt.

Dan is Emil nog bezig met de grondgebonden woningen. Dat betreft drie blokken (A, B en C). Blok C is zo goed als klaar. Blok B lijkt daar op en blok A heeft een andere gevel. Ook deze tekeningen moeten in de bouwvak af zijn.

Als deze tekeningen af zijn, ligt het even stil voor ons. In februari 2023 verwacht ik dan dat we de verkoopopties kunnen gaan verwerken en de werktekeningen kunnen gaan maken.

 

Patrick Honselaar, ontwerpmanager bij Heijmans

Tijmen van Schoonhoven

2 juni 2022
Deze keer een update van Tijmen van Schoonhoven. Hij neemt Thijmen Tellegen waar die met vakantie is:
We zijn aardig druk met de laatste dingen van de toren. We zetten de puntjes op de i. Aangezien we van ‘grof’ naar ‘fijn’ werken gaat het nu bijvoorbeeld om aansluitingen in kleine hoekjes. Maar ook komen nu vele dingen samen in het model zoals de gevel en de vloer en dat levert ook weer ‘werk’ op om de aansluitingen goed te krijgen.
Volgende week is het de laatste week van blok D. Dan moet het model zo ver mogelijk klaar zijn om tekeningen van te maken voor de bouwaanvraag.
Normaal heeft Thijmen Tellegen de contacten met de klant en dat doe ik nu. Dat gaat van mijn ‘modelleertijd’ af. Er zijn veel mails, maar Patrick Honselaar en Frank Ekels van Heijmans hebben het wel goed uitgezocht en reageren snel.
De indelingen t/m de 13e zijn klaar. Büsra is nu bezig met de 14e en 15e verdieping waar de penthouses komen. Daar komen twee woningen per verdieping, lekker ruim dus. Emil start volgende week met de grondgebonden woningen. Binnenkort hoor ik of ik aan een nieuwe klus ga beginnen voor een project in Luxemburg.

 

17 mei 2022
De gevel van de 3e verdieping is nu gereed, die wordt nu bekeken en beoordeeld. We hebben één zijde van de 3e verdieping helemaal uitgewerkt. Als die definitief is, gaan we hem naar de andere zijden kopiëren. Die andere zijden zijn net iets anders, zoals de indeling van de kozijnen en wel of geen balkon. Voor dit werk moet je wel een perfectionist zijn, denk ik. Alles moet precies kloppen en we hebben met veel details te maken.

We zijn verder bezig geweest met de indeling van de stallingsgarage. We hebben onder andere de parkeervakken in het model gezet. Ook hebben we het dak van de 3e verdieping afgemaakt en daarbij bijvoorbeeld de dakrand en de dakisolatie gemodelleerd. En de algemene ruimtes voor de nutsvoorzieningen hebben we uitgewerkt. De installateur is nu bezig met het intekenen daarvan.

Een ander bijzonder onderdeel is de grote luifel rondom de entree. Samen met de constructeur Pieters en Heijmans zijn we daarmee aan de slag geweest. Die luifel is met natuursteen bekleed, maar mag natuurlijk niet te zwaar worden. Dat vraagt om een goede constructie, maar het aangezicht mag niet te ‘dik’ worden. Ook kijken we naar hoe we de tochtsluis kunnen aansluiten. Dat vraagt om extra detaillering. Ook kijken we er samen naar waar het water wat op de luifel valt, er weer af kan stromen.

Onze nieuwste collega Büsra gaat views opwerken. Dat betekent dat ze op de plattegronden bijvoorbeeld de maatvoering en de ruimtebenamingen plaatst. Ook heeft ze de views op een sheet geplaatst. Een sheet is letterlijk een papier met een vaste indeling, bijvoorbeeld het logo onderin en tekeningbenamingen. Hierop plaatsen we een view, dit is een uitsnede van het model, bijvoorbeeld van de 2e verdieping met daarop de maatvoering en ruimtebenamingen. Eigenlijk wat een ‘leek’ een plattegrond zou noemen.

We werken nu het balkon van de 4e verdieping uit. Die is net wat anders dan de 3e. De gevel maakt daar een sprong en dat betekent dus ook weer iets voor de aansluiting van de balkons. Die details rondom de balkons stemmen we telkens met Heijmans af.

Ik ga na deze week drie weken met vakantie. Dan neemt Tijmen van Schoonhoven de honneurs waar en houdt contact met de klant. Ze gaan in mijn vakantie de 4e verdieping verder uitwerken, de gevels doorkopiëren naar de 4e t/m 13e verdieping en de penthouses uitwerken (14e en 15e verdiepingen). Emil gaat alvast starten met het uitwerken van de grondgebonden woningen.

Afbeelding links: Onderste balkon is op de 3e verdieping. Balkon erboven is dan de 4e verdieping. Je ziet hier meteen dat we op de 4e verdieping bouwkundig niet verder wat hebben uitgewerkt en dat de constructie hier al wel aanwezig is.

3 mei 2022
De toren bestaat uit een begane grond met koopappartementen, de 1e en 2e verdieping betreft de zorgappartementen en de 3e t/m de 13e verdieping zijn ook weer koopappartementen. De 14e en 15e verdieping bestaan uit speciale appartementen/penthouses.
Op de indeling van de koopappartementen op de begane grond hebben we akkoord gekregen van Heijmens en we zijn nu bezig met de koopappartementen van de 3e verdieping. De tekeningen van de zorgappartementen liggen nu bij de zorgorganisatie om door te nemen, dat betreft ook de centrale ruimtes.
We zijn nu ook bezig met de gevel van de 3e verdieping. De kozijnen krijgen vanaf de 3e verdieping een andere negge dan de begane grond, 1e en 2e verdieping. Negge is de afstand van de voorkant van een kozijn tot de voorkant van de buitenwand/metselwerk. Het geeft aan hoe diep een kozijn in de gevel ligt. De onderliggende verdiepingen hebben een diepere negge zodat de screens niet uitsteken ten opzichte van het metselwerk.
Ik werk nu samen met Tijmen van Schoonhoven en over twee weken komt Büsra ons helpen met doorkopiëren van de goedgekeurde appartementen. Ook Michiel helpt straks nog mee. De indeling van de appartementen die doorgekopieerd moeten worden zijn hetzelfde, alleen aan de andere kant van de gang moeten ze gespiegeld worden. Het uitwerken van de gevel staat los van de indeling. Het kan zijn dat de indeling per verdieping hetzelfde is, maar dat de gevel afwijkt. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer.
De batchplanning is overigens iets aangepast. We zouden nu ongeveer met de grondgebonden woningen starten, maar dit is nu aangepast. We maken eerst de toren in zijn geheel af en starten daarna met de grondgebonden woningen.

12 april 2022
We zijn nu bij batch 6. Het loopt voorspoedig door. De constructeur en wij gaan gelijk op en een week later sluit de installateurs telkens bij een nieuwe batch aan. De afgelopen weken zijn Tijmen van Schoonhoven en ik voornamelijk bezig geweest met detailleringen van de gevel en binnenaansluitingen, zoals van de deuren en de aansluitingen op de kozijnen. De zorgwoningen hebben een hoge afwerkstaat, we modelleren hier bijvoorbeeld dan ook de verschillende typen vloerafwerking. Tussen de woon- en slaapkamer komt een schuifdeur en ook tussen de slaapkamer en badkamer. Wij moeten de hoogte van de deur juist in het model verwerken, zodat er genoeg luchtcirculatie is. Wij zoeken dan uit hoe hoog de afstand tot de vloer moet zijn voor de beste luchtcirculatie. En vorige week zijn we bezig geweest met de kern van het gebouw waarin de liftschacht en het trappenhuis zich bevinden.

In de eerste tien batches zitten voornamelijk unieke situaties en ruimten. Op basis van wat we daarvoor uitzoeken kunnen we daarna vlot verder. Telkens op maandag starten we met een nieuwe batch en die leveren we dan vrijdag om 12.00 uur op. Dat doet de constructeur ook. Maandagmiddag bespreken we de batches en is ook de aftrap voor de installateurs voor de batch van de week ervoor. Soms vraagt Heijmans bijvoorbeeld om iets van een batch die nog niet aan de beurt is alvast uit te werken, omdat zij of de installateur dit eerder nodig hebben. De zorgappartementen voor zorgorganisatie De Wever zijn nu zo goed als definitief. De zorgorganisatie gaat hier nog op reageren. Als zij hierop hun goedkeuring geven kunnen we de zorgappartementen doorkopiëren in het gehele gebouw.

De overleggen lopen heel gestroomlijnd omdat Heijmans ze goed voorbereid. Door de week stem ik veel af met Patrick en Frank. En natuurlijk met Tijmen die ook aan dit project modelleert.

Tijmen van Schoonhoven:
“Ik ben in week 11 bij dit project gekomen. Leuk, met een mooie grote toren. Daar komt wel wat bij kijken. Ook door de zorgappartementen zijn er meer eisen. Ik werk ook nog op andere projecten mee. Omdat ik snel kan schakelen tussen projecten, word ik op veel verschillende projecten ingezet. Samen met Thijmen heb ik een lijst met zaken die gemodelleerd moeten worden en als het klaar is zetten we het daarin. Dan kijken we bij elkaar. En tussendoor hebben we de chat openstaan en communiceren we veel met elkaar. Soms om de tien minuten, soms om de paar uur. Over een paar weken komt er een ‘piek’ in de batches en dan gaan onze collega’s Michiel en Büsra ons helpen.”

11 maart 2022
Vorige week zijn de constructeur en wij begonnen met het uitwerken van twee zorgappartementen. We zetten de gevels en de binnenwanden op in Revit en werken het tegelwerk en de het sanitair bijvoorbeeld uit. Deze zogenaamde ‘batch 1’ ga ik vandaag opleveren. Ook de constructeur levert zijn model vandaag op. Die modellen gaan naar de installateur. A.s. maandag is er een bespreking met Heijmans, de constructeur en installateur. Dan gaan we het model bespreken en daarna kan de installateur met batch 1 verder. Wij gaan dan batch 2 (de begane grond) voorbereiden. De twee appartementen in batch 1 zijn vrij moeilijk, op de 1e verdieping. Als we daar uit zijn kunnen we de ervaringen meenemen in de volgende batches. In het begin is alles eigenlijk lastig. Je moet veel uitzoeken, bijvoorbeeld het metselwerk en stelkozijnen. Bij het metselwerk moet je het verband uitzoeken. Je wilt bijvoorbeeld zoveel mogelijk hele stenen gebruiken en kijken waar de penanten moeten komen. Dan zet ik de stenen zo uit dat dit zo gunstig mogelijk uitpakt binnen het verband dat de architect heeft aangegeven. Soms komt het beter uit om een raam iets op te schuiven. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat het kozijn niet kleiner wordt, want dan kom je weer in de problemen met de daglichteisen. Daarnaast kan dit esthetische gevolgen hebben, die eerst besproken moeten worden met de architect.

Eén batch heeft een doorlooptijd van ongeveer 2,5 week. Hij gaat dan veel heen en weer. Er zijn in totaal 32 batches en de laatste is in juli klaar. We zijn nu gestart met de woontoren en de woningen volgen daarna. Ik werk er nu aan met mijn collega Tijmen van Schoonhoven en later komt er nog een modelleur bij.

8 februari 2022
Gelukkig kunnen we wel starten met een aantal werkzaamheden. Ik ga aan de slag met het uitwerken van de balkons en de gevels. Ook ga ik me verdiepen in de detaillering en bekijken welke details nog nodig zijn. We starten met de toren, de woningen volgen later. Deze periode wordt gebruikt om veel dingen uit te zoeken, zodat we straks vanaf 7 maart voortvarend van start kunnen. A.s. maandag is er weer een kick-off. Daar zal de batch planning worden besproken.

4 februari 2022
Ik heb stukken ontvangen, maar er komen nog wijzigingen in de appartementen boven in de toren. Daar moet de architect nog naar kijken. Daarna willen ze de VO-set definitief maken. Verder zijn ze nog bezig met de calculatie.
Ook hebben we gisteren te horen gekregen dat de planning een maand is opgeschoven. Dat kan mogelijk tot een probleem leiden voor ons bureau, we hebben er drie mensen op ingepland vanaf a.s. maandag. Maandag hebben we weer overleg met Heijmans om dit te bespreken.

13 december 2021
Vorige week heb ik twee kick-off’s gehad. De eerste was met de projectleiders. Van de opdrachtgever (Heijmans) met de hiervoor genoemde partijen en ons. We hebben de planning doorgenomen en de verdeling van de batches. Volgende week moeten we hierop reageren. We kijken dan kijken of het haalbaar is en bijvoorbeeld of sommige batches niet beter samengevoegd kunnen worden.
De tweede kick-off was met de modelleurs voor zover die al bekend waren. Mijn collega Tijmen van Schoonhoven schoof bij deze bespreking ook aan. Ook de modelleurs reageren op de planning en ik verwacht dat Heijmans dan in januari met een definitieve planning en stukken komt. Die ga ik dan weer analyseren (in week 2 en 3).

2 december 2021
“Ik heb de analyse van de concept VO-stukken gedaan. De stukken bestaan uit plattegronden, gevels, doorsneden en details. Daarin was nog niet alles van de adviseurs (bijvoorbeeld bouwfysica, BENG) verwerkt. Ik heb een bouwkundige scan gedaan en een scan op het Bouwbesluit. Waar ik bijvoorbeeld naar kijk is of de grootte van de ramen voldoende daglicht geven. Maar ook, zijn dingen logisch? Moet je door de slaapkamer naar de badkamer? Voor het Bouwbesluit ga ik een lijst met punten na en bij de bouwkundige scan kijk je puur vanuit je kennis en ervaring. Je kijkt bijvoorbeeld of het materiaal in de plattegrond verwerkt is, bijvoorbeeld het type kozijn/profiel. Maar ook bekijk ik of de gevel verdeling wel klopt met de plattegronden. Eigenlijk kijk ik of alle informatie erin staat om goed te kunnen starten. Eigenlijk zagen de tekening er vrij goed uit voor een concept voorlopig ontwerp.
De scan heb ik vervolgens met de klant, de werkvoorbereider en ontwerpmanager van Heijmans, doorgenomen. We hadden een aantal dezelfde vragen en opmerkingen, maar er kwamen ook nieuwe punten op tafel door mijn scan. Heijmans legt de vragen bij de architect neer en die komt in januari met een nieuwe set stukken: het definitief voorlopig ontwerp. Die ga ik dan weer analyseren: zijn de punten verwerkt en is de input van de adviseurs verwerkt?
Morgen heb ik een kick-off met de projectleiders, dat is online vanwege corona. En volgende week met alle modelleurs. We krijgen dan informatie over de planning en de volgorde van de ‘batches’. Een batch is een onderdeel, bijvoorbeeld een deel van een verdieping. En het BIM Uitvoeringsplan stemmen we dan af.
In februari verwacht ik dat we starten met de stukken voor de vergunning. Dan gaan Pieters (constructeur), Van Hees (elektrotechniek), Breman & JD’s Engineering (installatietechniek) en Heijmans Energie (collectieve installatie) ook meemodelleren.”

8 oktober 2021
“Onlangs vroeg Hans me of dit project me wat leek. Het leek me erg interessant. Het gaat om zorgappartementen met een stallingsgarage met daarboven een woontoren. Ook worden er drie blokken met rijwoningen gebouwd. Het is een project van Heijmans. Ik heb de offerte en de beschikbare stukken al even ingekeken. Over een week of twee verwachten we de concept stukken. Die ga ik dan scannen op onder andere het bouwbesluit, maakbaarheid en op de moeilijkere details. Daar maak ik dan een analyserapport van met de eventuele knelpunten. Binnenkort ga ik met Thijs of Hans naar de kick-off van dit project bij Heijmans in Rosmalen. Daarbij is dan meestal de architect, constructeur, installateur en soms ook een adviseur bij. En misschien ook iemand van de zorggroep.”