Opdrachtgever met visie gezocht!

Jan Kees Pikkaart en Hans Bonekamp werken al jarenlang samen. Samen met het team van Vibes hebben zij al heel wat aansprekende projecten mogen uitvoeren. Maar wat is hun toekomstdroom voor hun bedrijf en voor de bouw in het algemeen? “Een integrale benadering van het bouwen,” zeggen zij unaniem. In de bouwwereld is dit nog altijd een innovatief concept. Doordat BIM echter duidelijk in opmars is, komt hun droom echter stapje voor stapje dichterbij. In dit artikel gaan we nader in op IPD (Integrated Project Delivery).

Integraal bouwen

“IPD in het Nederlands kun je vertalen als Integrale Project Samenwerking (IPS),” vertelt Jan Kees. “Het is een aanpak voor bouwprojecten die mensen, systemen, structuren en werkmethoden op elkaar afstemt en laat samenwerken. Je zet competenties en kennis van iedere deelnemer in. Deze manier van werken vermindert (proces)verlies en maakt het project efficiënt in alle fasen van ontwerp, engineering, productie en bouw.” In de bouw wordt ook wel gesproken over ‘geïntegreerd contract’, ‘ketensamenwerking’, ‘dbfmo-contracten’ en ‘collaborative contracting’. “In Nederland wordt deze vorm van bouwen nog maar mondjesmaat of slechts deels toegepast,” vult Hans aan. “In de VS komt het al meer voor. DPR-construction (een groot innovatief bouwbedrijf in de VS) heeft er bijvoorbeeld veel ervaring mee. Zij hebben ook onderzoek naar resultaten gedaan. Enkele jaren geleden hebben wij ze ook bezocht om de ins en outs te horen. Het mag duidelijk zijn dat wij erg enthousiast zijn. Het is een prachtige richting waarin de bouwwereld zich zou kunnen ontwikkelen.”

Wat is er nodig voor IPD?

“Bij IPD ga je er als integraal team voor om de waarden en doelen van de gebouweigenaar te halen. Als opdrachtgever heb je voor ogen wat je wilt met je gebouw. Het team moet dat begrijpen en die waarden en doelen vervolgens vertalen in meetbare resultaten,” aldus Jan Kees. “Daarbij is het belangrijk dat je een organisatie inricht die samen werkt aan het eindresultaat. Alles open en transparant. Het team werkt op een centrale, fysieke werkplek, zodat je snel kan schakelen.” Hans vertelt dat de werkruimte bij Vibes ook bewust zo is ingericht: “Dat werkt gewoon prettig en snel.” Beiden benadrukken dat IPD niet bedoeld is om fouten te voorkomen, maar juist om samen met trots aan een project te werken, het gebouw wordt iets van alle partners samen. Zij dragen het risico samen, maar ook de beloning. “In essentie is IPD gebaseerd op het geloof dat geen enkele fase in het project afhangt van toeval.”

IPD is uitgebreid onderzocht en beschreven in de VS. Er is onder andere een boek met uitgebreide uitleg. Een Nederlandse samenvatting is door Jan Kees gemaakt. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt daarover contact met hem opnemen. (Meer informatie over het IPD raamwerk)

Wat levert IPD op?

Hoewel besparing bij IPD geen doel op zich is, pakt het wel zo uit, zo blijkt uit het onderzoek van 45 projecten van DPR. Door de zekerheid in het ontwerp en ontwerpintegratie, namen de kosten af: 1/3 van de verlaging was toe te schrijven aan verbeterideeën en 2/3 door het verminderen van risico’s in de kostprijs. Andere mooie cijfers uit dit onderzoek:

  • 20% doorlooptijdversnelling
  • 15% lagere kosten
  • 40 van de 45 projecten werden onder budget opgeleverd en kenden weinig meerwerk
  • geen juridisch getouwtrek
  • trots binnen het team.

Vibes’ ervaring

Vibes heeft ervaring opgedaan met een IPD-achtig traject bij de totstandkoming van het hoofdkantoor van Olympus. De opdrachtgever bespaarde 20% van de kosten en het gebouw was in de helft van de tijd klaar! Maar ook het Reeshof college  in Tilburg en de Boreel in Deventer zijn voorbeelden. Hans en Jan Kees vertellen er graag meer over. En wilt u een keer sparren met hen over IPD? Zij staan daar absoluut voor open. Of bent u een opdrachtgever met visie? Neem gerust contact op! Eerst meer lezen? Wij hebben alles samengevat in een Review.