"Het vraagt weinig uitleg en overleg. Dat scheelt ons tijd."

De kracht van herhaaldelijk samenwerken

Projectgegevens

  • Samenwerking met Van Wijnen

Van Wijnen Deventer en Vibes werken al jarenlang samen. Over deze samenwerking komen Teo van ’t Verlaat, projectvoorbereider, en Jeroen Brinks, werkvoorbereider, van Van Wijnen aan het woord.

Jeroen Brinks

“Vibes is onze contractpartner waar we mee samenwerken op het gebied van BIM-modelleren. Wij hebben zelf als Van Wijnen geen modelleurs meer in dienst, dus besteden wij dat werk uit,” vertelt Jeroen. Hij werkt zelf al zo’n twintig jaar bij Van Wijnen en al ongeveer vijf jaar met Vibes. “Volgens mij begon mijn samenwerking met Vibes bij de verbouwing van het kantoor van Witteveen & Bos in 2018.” Teo werkt sinds juni 2022 bij Van Wijnen, maar hij kent Vibes al langer, vanuit vorige werkgevers. “We werken bij Van Wijnen met een BIM-protocol. Daarin leggen we afspraken vast over de BIM-modellen waar we mee werken.”

Wie doet wat?
Teo is verantwoordelijk voor het proces vanaf SO tot en met de goedgekeurde bouwaanvraag. Vanaf dat moment is Jeroen aan zet. Hij houdt zich bezig met het TO, de werktekeningen en het verwerken van de kopersopties. Teo: “Bij Van Wijnen kennen we daarnaast ook nog een projectleider. Deze is van A tot Z voor het hele project verantwoordelijk. Hiermee borgen we dat zaken die geleerd worden in alle fases van het traject ook meegenomen worden bij nieuwe projecten.”

Snelheid

Teo van ‘t Verlaat

Zowel Teo als Jeroen werken graag met collega’s van Vibes samen. “Ze weten hoe wij denken en werken. Hoe willen we bijvoorbeeld details uitgewerkt zien? Dat vraagt weinig uitleg en overleg. Dat scheelt ons tijd. En daarom kunnen ze ook snel leveren.” Wat beide heren ook aanspreekt, is de kennis en ervaring die Vibes kan inbrengen. “Dat kan gaan om het proces, om producten of om details. Ook bij nieuwe zaken zoals de Omgevingswet of de Wkb weten we elkaar te vinden. We sparren hierover, hoe we elkaar hierin kunnen versterken.”

Niveau
Van Wijnen is bezig met het opzetten van een ‘Madaster’. Jeroen vertelt: “Dat is een tool om een materialenpaspoort te ontwikkelen. Steeds meer opdrachtgevers vragen hierom. Er staat onder andere informatie in over de kwaliteit, herkomst en vindplaats van materialen en producten die worden gebruikt bij gebouwen. Vibes documenteert aan de voorkant ook veel van deze informatie in het model. Hoe dan ook leveren zij een model van een hoog niveau aan, omdat we zoveel samenwerken en ze van veel zaken al weten hoe wij het willen hebben.”

Meedenken
Teo vertelt dat Van Wijnen zich tot doel heeft gesteld om in 2025 afvalvrij te zijn. “Wij betrekken ook Vibes daarbij. Ze denken mee over het Madaster en de keuzes die je daarin kunt maken. Kennisdelen is heel belangrijk, je moet elkaar daarvoor vertrouwen.” Hetzelfde geldt voor de landelijke veiligheidsladder. “Wij hebben onlangs trede 3 behaald en willen naar 4 en 5. Vibes kan hierin meedenken in het ontwerp bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud en beheer. Kan ik ergens nog wel veilig bij, om de ramen te wassen?” vult Jeroen aan. “Door Vibes hierbij te betrekken, komen we samen naar een hoger niveau,” aldus Teo.

Afstemming
Wat vinden Teo en Jeroen ervan dat zij soms te maken hebben met andere collega’s binnen Vibes? “Elk mens is uniek en heeft zijn kwaliteiten,” zegt Teo, “dat geldt net zo goed voor ons. Dus het schakelen is wederzijds.” Als er iets te verbeteren valt, wordt dat tijdens de evaluatie besproken, net zoals de wederzijdse verwachtingen onderwerp van gesprek zijn. Het beleid van Vibes is dat er één aanspreekpunt is op een project. Het kan zijn dat hier in sommige gevallen van af moet worden geweken. “Ik werk het liefst het hele traject met dezelfde persoon,” vindt Jeroen. “Dan heb je het minste kans op miscommunicatie en afstemmingsverlies. Je vindt elkaar sneller en weet wat je aan elkaar hebt. Je bent op elkaar ingespeeld.”

De Hooimijt

Steenbrugge
Een recent project van Van Wijnen waarin wordt samengewerkt met Vibes is ‘Wonen in het hof’, een project van 14 rijwoningen en 2 ruime twee-onder-één-kapwoningen, in de nieuwe Deventer wijk Steenbrugge. In Steenbrugge zijn er een aantal beelddragers die bijzondere plekken markeren en symbolisch het verhaal van Steenbrugge vertellen. De twee-onder-één-kapwoningen vormen zo’n beelddrager, onder de naam ‘De Hooimijt’, een hedendaags ontwerp van een hooischuur. Teo vertelt dat alle woningen al zijn verkocht: “Daar doe ik dan melding van bij onder andere Vibes. Leuk om het succes met hen te delen. En zij kunnen daar dan al ‘in potlood’ rekening mee houden in hun planning.”

De artist impressions in de slideshow bovenin zijn ook van ‘Wonen in het hof’.

Voorbeelden van projecten waarin Van Wijnen (Deventer en Zwolle) en Vibes samenwerkten: